Forfatteren Leif Hasles Fond tilbyder arbejdspladser til fordybelse og inspiration ... læs mere >>>

Seminar: Kunst i det offentlige rum - 26. oktober i Aarhus ... læs mere >>>

Lærreder sælges billigt ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

Galleriaftaler

Aftaler mellem kunstner og galleri bygger i høj grad på tillid. BKF anbefaler at galleriaftaler indgås skriftligt.

BKF har opstillet følgende vejledende vilkår for galleriaftaler:

  • Provision ved salg af værker forhandles individuelt indenfor en ramme på 25 50 procent af salgsprisen.
  • Formidling eller koordinering af udsmykningsopgaver forhandles individuelt inden for en ramme på 10 25 procent af opgavens samlede pris.
  • Galleriet betaler transport af værker til og fra galleriet.
  • Galleriet afholder udgiften til forsikring af værker.
  • Galleriet betaler særskilt honorar til kunstneren for foredrag, promovering m.v.

 

BKF har udarbejdet følgende standardaftaler:

 

Momsregistrerede kunstnere skal være opmærksomme på, at salg gennem et galleri skal foregå som et anvisningssalg, for at kunne anvende den fordelagtige kunstnermoms. Der knytter sig også en række krav til udskrivningen af fakturaen for at kunne anvende kunstnermomsen.

BKF anbefaler at betaling af galleriprovision sker efter et bruttoprincip, således at salgsummen inkl. moms fordeles mellem kunstner og galleri i henhold til den aftalte fordelingsprocent. Enkelte gallerier er i de senere år begyndt at afregne betaling til kunstneren efter et nettoprincip. Dette medfører, at fordelingsprocenten mellem kunstner og galleri forskydes og at kunstneren opnår et tab ved at benytte denne afregningsmetode.

Forskellen mellem bruttoprincip og nettoprincip kan illustreres ved følgende eksempel:

Ved et salg på kr. 75.000 er fordelingsprocent aftalt til 50 - altså 50/50 til kunstner og galleri.

Bruttooprincip .................................37.500
Nettoprincip ................................... 30.356
Forskel ............................................  7.144 

Bruttoprincip:

Salgspris inkl. moms ........................ 75.000
Galleriprovision inkl. moms .............  37.500
Kunstnerens andel ........................... 37.500

Nettoprincip:

Salgspris inkl. moms ..........................................................75.000
Kunstnermoms .................................................................... 3.571
Salgspris ekskl. moms (100/105 af kr. 75.000) .................... 71.429

Galleriandel (50 % ekskl. moms) .............  35.715
Gallerimoms (25 % af 35.715) .................   8.929
Galleriandel i alt ....................................  44.644
Kunstnerens andel ..................................  30.356

Bruttooprincip .................................37.500
Nettoprincip ................................... 30.356
Forskel ..........................................  7.144