OPSLAGSTAVLE >>>

HEIMA - Islandsk-baseret kunstresidens - Open Call ... læs mere >>>

Gipskursus i juni i København ... læs mere >>>

International Plastic Arts Contest 2015 - Pollença, Mallorca ... læs mere >>>

NYHEDER >>>

Billedkunst trækker rekordmange besøgende til museerne... læs mere >>>

Nye fordele til BKFs medlemmer ... læs mere >>>

Besøg BKF på Folkemødet

11.-14. juni taler BKF kunstens sag og diskuterer kulturpolitik med borgere, beslutningstagere og mediefolk på Folkemødet på Bornholm.

Kig forbi Rosengade i Allinge, hvor BKF sammen med Dansk Kunstnerråd og 15 andre centrale kunst- og kulturorganisationer sætter kunst og kultur på Folkemødets dagsorden. 

På Folkemødet præsenterer BKF desuden sammen med Foreningen af Kunsthaller i Danmark en serie kunstperformances og værker af og med Molly Haslund, Lilibeth Cuenca Rasmussen og Olof Olsson.

læs mere >>>

Deltagerne på Folkemødet vil bl.a. kunne opleve billedkunstner Molly Haslunds interaktive værk Gyngen, som præsenteres i samarbejde med BKF for at gøre billedkunsten endnu mere synlig på Folkemødet.

Det endelige program for Rosengade live - kunst og kultur kan ses på Facebook, klik her...

- 25. maj 2015.

Tre års arbejdsro til tolv kunstnere

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst har uddelt de eftertragtede treårige arbejdslegater. Denne gang kan i alt otte billedkunstnere og to kunstnerduoer se frem til tre års arbejdsro med et arbejdsstipendium på 855.000 kr. hver.
Flere af modtagerne er medlemmer af Billedkunstnernes Forbund - se hvem der fik de treårige arbejdslegater her nedenfor.

Bank & Rau: When life penetrated art. The Cobra Museum Amstelveen 2015. Foto: Peter Tijhuis.

læs mere >>>

 

Modtagerne af Statens Kunstfonds treårige arbejdslegater 2015 er:

Kunstnerduoen AVPD

Kunstnerduoen Bank & Rau

Birgitte Ejdrup Kristensen

Gudrun Hasle

Sergej Jensen

Heine Klausen

Jette Hye Jin Mortensen

Mie Mørkeberg

Torben Ribe

Tove Storch

152 andre arbejdslegater
Udover de treårige stipendier har Legatudvalget uddelt 152 større og mindre arbejdslegater til billedkunstnere, som nu får mulighed for at realisere deres kunst.

I alt har Legatudvalget uddelt 17,8 mio.kr. ved denne uddeling.

Kamp om midlerne
Udvalget har behandlet 799 ansøgninger og imødekom 162 i form af enten treårige arbejdsstipendier eller arbejdslegater på beløb mellem 50.000 og 150.000 kr.

Se alle modtagere af legater under tildelinger på Statens Kunstfonds hjemmeside.

Om Legatudvalget
Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst uddeler legater og stipendier til skabende kunstnere inden for billedkunstområdet.

Derudover indkøber udvalget kunstværker til udlån, præmierer udstillinger og støtter kunst i det offentlige rum.

Udvalget består i 2015 af Morten Stræde (formand), Birgitte Anderberg, Katja Bjørn, Jesper Fabricius og Mette Winckelmann.

- 11. maj 2015

Øget arbejdspres i Kunstfondens billedkunstudvalg

Nye billedkunstinitiativer sættes på stand by og udviklingen på billedkunstområdet bremses.
Det er konsekvensen af det arbejdspres, kunststøttereformen har skabt, lyder det i den første årsberetning fra det nye Statens Kunstfond.

Randi og Katrine: Ærøfærgen. Fra Statens Kunstfonds jubilæumsbog 'Vores Kunst', 2014.

læs mere >>>

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst har fået mange nye opgaver som led i reformen af kunststøttesystemet, der trådte i kraft sidste år. Og i deres første årsberetning advarer medlemmerne af Legatudvalget om, at det øgede arbejdspres har en pris:
"Det er vanskeligt for udvalget at være udfarende og selv tage initiativer. Det kræver mange timer at fremelske og implementere nye arbejdsformer og indsatsområder. Det er der ikke tid til under den nye ordning, og det dæmper en ellers vital og vigtig del af udvalgets arbejde," skriver Legatudvalget i det nye Statens Kunstfonds årsberetning, som netop er offentliggjort.

Ny struktur giver mening
Den nye struktur for Statens Kunstfond trådte i kraft i januar 2014 og indebar blandt meget andet, at billedkunsten mistede to selvstændige udvalg: Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum og Det Internationale Billedkunstudvalg.
Disse områder blev lagt ind under henholdsvis Legatudvalget og Projektstøtteudvalget for billedkunst i Statens Kunstfond.
Selvom billedkunstmiljøet kritiserede disse ændringer før reformen, så giver den ny struktur på mange måder god mening, skriver Legatudvalgets fem medlemmer, Morten Stræde (udvalgsformand), Birgitte Anderberg, Jesper Fabricius, Katja Bjørn og Mette Winckelmann i årsberetningen.

Større palet
De peger på, at den nye struktur skaber mere alsidighed i forhold til kunstnerne, fordi udvalget nu har fået en større palet af muligheder for at støtte den enkelte kollegas arbejde i en skønsom blanding af legater, indkøb og opgaver til det offentlige rum. Men tiden er alt for knap, påpeger de:
"I forbindelse med den nye ordning blev der sat timetal på arbejdsindsatsen. Timetallet er angiveligt baseret på et skøn og fastlagt inden vores tiltrædelse. Efter et års arbejde er der ikke tvivl om, at det skøn er sat omkring 20-30 procent for lavt," skriver Legatudvalget.

Se alle tildelinger
I Statens Kunstfonds årsberetning 2014 kan man se oversigter over samtlige årets tildelinger fra kunstfondens to billedkunstneriske udvalg – lige fra tildeling af arbejdslegater over indkøb af værker og præmieringer, til støtte til kunstprojekter i det offentlige rum og tilskud til produktion og formidling af billedkunst.

Læs hele Statens Kunstfonds Årsberetning 2014, klik her…

- 30. april 2015

Dyk ned i BKFs temaoversigter

Hvor udbredt er brugen af kunstneres gratis arbejdskraft? Hvordan opretter man et kommunalt billedkunstråd? Hvor kan børn og unge møde den professionelle billedkunst? Hvordan ser det ud med ligestillingen mellem kønnene i dansk kunstliv?

Dyk ned i temaoversigterne nedenfor og bliv klogere!

Om kunstneres gratis arbejde i kunstlivet, klik her...

Om kunstens vilkår i kommunerne, klik her...

Om børn, unge og billedkunst, klik her...

Om ligestilling mellem kønnene i kunstlivet, klik her...

Flere temaartikler i fagbladet Billedkunstneren, gå til arkivet, klik her...

læs mere >>>

Foto: Hvidovre er en af de kommuner, der har etableret et kommunalt Billedkunstråd med støtte fra Statens Kunstfond. Billedkunstrådet har bl.a. skabt et projekt med den internationale kunstnergruppe Museo Solar.