OPSLAGSTAVLE >>>

Call for Applications: Doctoral Studies at the University of the Arts Helsinki ... læs mere >>>

Open Call: kuratorer søges til udstillinger på Godsbanen i 2015 ... læs mere >>>

Beslutning vedrørende koordination af ansøgninger til Statens Kunstfond trækkes tilbage ... læs mere >>>

NYHEDER >>>

Nye huskunstnere på vej ud til børn og unge... læs mere >>>

Aarhus Billedkunstcenter i samarbejde om nyt Berlin residency ... læs mere >>>

Fanø Kunstmuseum inviterer BKFere til at indsende forslag til Påskeudstillingen 2015

Udstillingsforslaget kan involvere et eller flere medlemmer af Billedkunstnernes Forbund. Vælger museet at vise udstillingen, tilbydes kunstnerne gratis ophold i BKFs kunstnerbolig i Sønderho.

Forslaget skal indeholde en beskrivelse af hensigten med udstillingen samt forholde sig til museets målsætning om 'motiver fra Fanø og havet omkring eller af kunstnere med tilknytning til øen'.

læs mere >>>

Der må meget gerne vedlægges CV og billedmateriale eller henvises til hjemmeside.

Påskeudstillingen 2015 har fernisering lørdag den 28. marts og slutter den 28. maj.

Forslag sendes inden den 1. oktober 2014 til:
Formand for Fanø Kunstmuseums bestyrelse
Anne-Marie Frandsen
Suensonsvej 2
6720 Fanø

I løbet af oktober måned udvælges den/de kunstnere, der tilbydes at udstille i 2015 - og vedkommende får tilbudt frit ophold i uge 13 i BKFs hus i Sønderho.
 
Mere om Fanø Kunstmuseum på www.fanoekunstmuseum.dk.

- 21. august 2014

Billedkunstudvalg trækker omdiskuteret beslutning tilbage

Protester i billedkunstmiljøet har fået Statens Kunstfonds Billedkunstudvalg til at tilbagetrække en beslutning om, at kunstnere og udstillingsarrangører fremover skulle koordinere deres ansøgninger om støtte i kunstfonden.

læs mere >>>

"Vi fik i udvalget mange henvendelser og kunne på Facebook følge diskussioner, der indikerede, at beslutningen ramte for bredt og kan have nogle implikationer, som ikke var tilsigtede. De henvendelser har vi lyttet til, og udvalget vil nu gå i tænkeboks i forhold til, hvordan vi på anden vis kan sikre, at vi får det overblik, som er forudsætningen for, at vi kan prioritere vores tildelinger," siger Gitte Ørskou, formand for Projektstøtteudvalget for Billedkunst.

Udvalget havde oprindeligt besluttet, at udstillingsarrangører fremover dels skulle opliste, hvilke produktionsansøgninger kunstnerne ville indsende i forbindelse med udstillingsansøgningen, dels skulle koordinere med kunstnerne til hvilken ansøgningsfrist produktionsansøgningerne skulle indsendes.
Hensigten var at give udvalget et bedre overblik over den samlede udstilling og dermed et bedre beslutningsgrundlag.

Men beslutningen mødte kritik i kunstmiljøet: BKF pegede på, at beslutningen gjorde ansøgningsproceduren mere ufleksibel for kunstnerne, og flere kritikere på Facebook frygtede, at beslutningen ville sætte barrierer op for kunstnerkuraterede udstillingsprojekter og mindre udstillingssteder. Og Billedkunstudvalget lyttede altså til kritikken:

"Som udvalg er det os, der træffer beslutninger i perioden 2014 – 2017, og ikke alle beslutninger vil altid være lige populære hos alle. Det er vi forberedte på. Men vi er også et udvalg, der er åbne og forholder os lyttende til kunstmiljøet," siger Gitte Ørskou.

- 1. september 2014
 

Dyk ned i BKFs temaoversigter

Hvor udbredt er brugen af kunstneres gratis arbejdskraft? Hvordan opretter man et kommunalt billedkunstråd? Hvor kan børn og unge møde den professionelle billedkunst? Hvordan ser det ud med ligestillingen mellem kønnene i dansk kunstliv?

Dyk ned i temaoversigterne nedenfor og bliv klogere!

læs mere >>>

Om kunstneres gratis arbejde i kunstlivet, klik her...

Om kunstens vilkår i kommunerne, klik her...

Om børn, unge og billedkunst, klik her...

Om ligestilling mellem kønnene i kunstlivet, klik her...

Flere temaartikler i fagbladet Billedkunstneren, gå til arkivet, klik her...

Foto: Hvidovre Kommune er en af de kommuner, der har etableret et kommunalt Billedkunstråd med støtte fra Statens Kunstfond. Her et stemningsbillede fra billedkunstrådets samarbejde med den internationale kunstnergruppe Museo Solar, 2013.

Brug for arbejdsro og inspiration i nye omgivelser?

Der er ansøgningsfrist den 1. oktober for ophold i BKFs kunstnerboliger:

Fanø og i Berlin i perioden januar-juni 2015

i Dansk Kunstnerråds kunstnerboliger på Hirsholmene i hele 2015

læs mere >>>