OPSLAGSTAVLE >>>

Påskelukket i BKFs sekretariat ... læs mere >>>

BKF-kurser i foråret ... læs mere >>>

Ansøgningsfrist for Berlin, Fanø og Huset i Provence - 1. april! ... læs mere >>>

NYHEDER >>>

Kunstmuseer opfordres til at købe mere kunst af kvinder... læs mere >>>

BKF beklager kunsthaldirektørs afgang ... læs mere >>>

Nødvendig økonomisk håndsrækning løser ikke Charlottenborgs problem

Det er glædeligt, at Kulturministeren nu har fundet 600.000 ekstra kroner om året til Kunsthal Charlottenborg. Men den nye bevilling løser ikke husets grundlæggende problem, der bunder i, at kunsthallen organisatorisk er underlagt kunstakademiet. For hvad skal kunsthallens midler bruges til – flere samtidskunstudstillinger eller finansiering af kunstakademiets aktiviteter i kunsthallen?

læs mere >>>

"Forhåbentlig får Kunsthal Charlottenborg med Kulturministeriets tiltrængte nye bevilling nu kontinuitet og arbejdsro, så kunsthallen kan styres fri af den turbulens, som har præget huset i en årrække. Pengene er vel undt og helt nødvendige i en kulturinstitution, som politikerne alt for længe har negligeret økonomisk," siger Bjarne W. Sørensen, formand for Billedkunstnernes Forbund (BKF).

Men BKF peger samtidig på, at de nye midler ikke løser Kunsthal Charlottenborgs grundlæggende økonomiske og strukturelle problemer.

Interessekonflikt
Det handler om, at kunsthallen tilbage i 2012 fusionerede med Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler og dermed blev underlagt kunstakademiets ledelse.

Det er en struktur, der rummer indbyggede interessekonflikter de to institutioner imellem, og som i BKFs øjne ikke egner sig for en moderne kunsthal. For kan kunsthallen prioritere sine egne udstillingsaktiviteter højest økonomisk – eller bliver det kunstakademiets uddannelses- og formidlingsaktiviteter, der står stærkest, når der skal lægges strategier og budgetter?

Færre udstillinger
Denne konflikt afspejles desværre i den netop offentliggjorde strategiske 4-års plan for Kunsthal Charlottenborg, hvor kunsthallens udstillingsprofil synes at være væsentligt nedtonet til fordel for kunstakademiets aktiviteter i huset.

Således bliver der nu både skåret ned i husets konkrete udstillingsareal (tre udstillingsrum inddrages til formidling) og i antallet af årlige udstillinger: Fra seks til to-tre udstillinger med internationale kunstnere. Samtidig understreges det gentagende gange i planen, at kunsthallens samarbejde med Kunstakademiets Billedkunstskoler skal udvikles og styrkes.

Det kan undre, at kunsthallens ledelse skærer ned på udstillingsaktiviteterne til fordel for samarbejdet med kunstakademiet samtidig med, at man erklærer, at man vil nå ud til et større og bredere publikum.

Satsning undrer
Selvom det er nødvendigt at være realistisk, når man skal drive kunsthal for et begrænset budget, så er det svært at se, hvordan man vil øge besøgstallet til kunsthallen, når man samtidig vil vise færre udstillinger på færre kvadratmetre i huset. Og ydermere satser mere på fx foredrag og formidling af kunstakademiets aktiviteter, der alt andet lige må siges at henvende sig til en mere akademisk/teoretisk interesseret skare.

Det ville være velkomment, hvis Kunsthal Charlottenborg brugte den nye, ekstra bevilling fra Kulturministeriet til at satse på at styrke udstillingsaktiviteterne, så huset igen bliver en markant udstillingsplatform i dansk kunstliv, hvor publikum kan møde et bredt udsnit af tidens mest interessante billedkunstnere.

BKFs høringssvar om fusionen af Kunsthal Charlottenborg og Kunstakademiets Billedkunstskoler, klik her...

Læs BKFs tidligere pressemeddelelser om Charlottenborg, klik her...

- 12. marts 2015

Canadas billedkunstnere får statslig udstillingsaftale

For første gang får Canadas billedkunstnere en standardaftale, der sikrer dem betaling i forbindelse med udstillinger på landets nationale kunstmuseum, National Gallery of Canada i Ottawa.

Aftalen er inspireret af den svenske MU-aftale og er indgået mellem den canadiske billedkunstnerorganisation CARFAC og Canadas statslige museum for kunst.

"Det her forandrer alt for os - på en god måde," siger April Britski, formand for de canadiske billedkunstneres organisation CARFAC.

"Jeg håber, vi fremover vil se mange flere af den slags aftaler over hele verden," siger hun.

Udstillingsaftalen blev underskrevet i februar af museumsledelsen og billedkunstnerformanden April Britski.
Foto: CARFAC.

læs mere >>>

Aftalen betyder, at alle kunstnere, der udstiller på National Gallery, skal betales en minimumstakst, som den canadiske billedkunstnerorganisation har forhandlet sig frem til med museets ledelse.

Kunstnerne har ret til individuelt at forhandle sig til et højere udstillingshonorar, men museet kan ikke betale dem mindre end angivet i standardaftalen.

Det betyder fx, at kunstnerne sikres et honorar på ca. 40.000 kr. for en soloudstilling, og at de får ca. 87.000 kr. i honorar for at repræsentere Canada ved Venedig Biennalen - det er National Gallery of Canada, der står for at arrangere landets biennale-bidrag.

Desuden vil kunstnere i kraft af den nye standardaftale blive betalt for den tid, de bruger på fx forberedelse og ophængning af udstillinger, samt for foredrag og offentlige præsentationer af udstillinger.

Detaljer om den canadiske standardaftale, klik her...

Se også CARFACs Facebookside, klik her...

Læs også om den danske udstillingsaftale, som blev indgået mellem Billedkunstnernes Forbund, Unge Kunstnere og Kunstformidlere og Foreningen af Kunsthaller i Danmark i 2014. Standardaftalen bakkes op af Organisationen Danske Museer.

- 27. februar 2015.

Brug for arbejdsro og inspiration i nye omgivelser?

Husk at der er ansøgningsfrist den 1. april for ophold i

* BKFs kunstnerboliger på Fanø og i Berlin i perioden juli-december 2015 - og
* Huset i Provence i perioden 1. juli 2015-31. juni 2016.

læs mere >>>

Dyk ned i BKFs temaoversigter

Hvor udbredt er brugen af kunstneres gratis arbejdskraft? Hvordan opretter man et kommunalt billedkunstråd? Hvor kan børn og unge møde den professionelle billedkunst? Hvordan ser det ud med ligestillingen mellem kønnene i dansk kunstliv?

Dyk ned i temaoversigterne nedenfor og bliv klogere!

Om kunstneres gratis arbejde i kunstlivet, klik her...

Om kunstens vilkår i kommunerne, klik her...

Om børn, unge og billedkunst, klik her...

Om ligestilling mellem kønnene i kunstlivet, klik her...

Flere temaartikler i fagbladet Billedkunstneren, gå til arkivet, klik her...

læs mere >>>

Foto: Hvidovre er en af de kommuner, der har etableret et kommunalt Billedkunstråd med støtte fra Statens Kunstfond. Billedkunstrådet har bl.a. skabt et projekt med den internationale kunstnergruppe Museo Solar.