Forfatteren Leif Hasles Fond tilbyder arbejdspladser til fordybelse og inspiration ... læs mere >>>

Seminar: Kunst i det offentlige rum - 26. oktober i Aarhus ... læs mere >>>

Lærreder sælges billigt ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

A-kasse og sikringsordninger

Billedkunstnere fungerer på arbejdsmarkedet både som selvstændig erhvervsdrivende, i ansættelsesforhold og som honorarlønnet. Såfremt du er medlem af en a-kasse, eller du ønsker at forsikre dig mod manglende arbejde, skal du være opmærksom på, at din skattemæssige status hænger sammen din status i en eventuel a-kasse.

Indmeldelse
Såfremt du er nyuddannet eller i et fast ansættelsesforhold - med eller uden bibeskæftigelse - er der som regel god ræson i at blive medlem af en a-kasse for at forsikre dig økonomisk.
For selvstændige erhvervsdrivende er sagen derimod mere tvivlsom. Såfremt du ønsker at benytte dig af dagpengesystemet i tilfælde af svigtende indkomster, kræves det almindeligvis, at du fuldstændig nedlægger din kunstneriske virksomhed!

■ Lønmodtagere: Optagelse som lønmodtager kan ske ved blot en arbejdstime, men tidligst fra datoen for arbejdets udførelse og senest 2 uger efter arbejdet er udført. Du opnår dog først ret til dagpenge efter at du har opfyldt beskæftigelseskravet, som sammenlagt svarer til fuldtidsarbejde i mindst 52 uger (for fuldtidsforsikrede) eller 34 uger (for deltidsforsikrede) inden for de seneste 3 år (optjeningsperioden).
■ Nyuddannede: Optagelse som nyuddannet kan ske efter, at du har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Din ansøgning om optagelse skal indsendes til a-kassen inden to uger efter, at du har afsluttet uddannelsen.
■ Selvstændige: Optagelse som selvstændig kan ske, hvis du kan dokumentere, at du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Læs pjecen; "Om at blive optaget eller genoptaget i en arbejdsløshedskasse" på www.adir.dk

Billedkunstnernes Forbund har ikke nogen selvstændig a-kasse og er ikke tilknyttet andre fagforbunds a-kasser.

Dagpenge
For at opnå ret til dagpenge skal du generelt opfylde følgende betingelser:

  • Være registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret.
  • Opfylde beskæftigelseskravet.
  • Opfylde rådighedskravet.
  • Ikke være selvforskyldt ledig.

Når du melder dig ledig, skal a-kassen også vurdere, om betingelserne for at beregne en sats er opfyldt.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Der skal have været minimum 12 ugers arbejde for uge- eller 14-dages-lønnede, eller 3 måneders arbejde for månedslønnede (beregningsperioden).
  • Et fuldtidsforsikret medlem skal minimum have haft 24,7 timers arbejde i gennemsnit i beregningsperioden (2/3 af fuld overenskomstmæssige arbejdstid).
  • Et deltidsforsikret medlem, der er uge- eller 14-dages-lønnet, skal minimum have haft 180 timers arbejde i beregningsperioden, eller 195 timers arbejde, hvis medlemmet er månedslønnet.

For nyuddannede udbetales der en dimitentsats. Der udbetales ligeledes en dimittendsats, hvis der ikke kan findes et beregningsgrundlag.

Når du har fået beregnet en sats, og modtaget dagpenge på baggrund af den beregnede sats, kan der tidligst beregnes en ny sats, når der er gået 1 år. Det gælder kun, hvis du ophører i et nyt arbejdsforhold, der opfylder de ovenfor anførte betingelser.

Registrering i a-kasse
De fleste a-kasser optager alle kategorier af medlemmer, men nogle a-kasser optager kun lønmodtagere eller selvstændig erhvervsdrivende.

Hvis du er medlem af en a-kasse, skal du være opmærksom på, at du løbende er registreret i den korrekte kategori – altså om dit arbejde som kunstner eksempelvis sker i et fast ansættelsesforhold med supplerende kunstnerisk virksomhed. I denne situation skal du fx. registres som lønmodtager med bibeskæftigelse.

Bkf anbefaler generelt følgende a-kasser:

Information om A-kasse forhold
I første omgang bør du altid kontakte din a-kasse hvis du har spørgsmål til din dagpengeret, beregning af dagpenge mv.

Hvis du har brug for en "second opinion" eller har du spørgsmål til a-kassens vejledning, afgørelse eller lign. kan du ligeledes kontakte Bkf.

Generel information om dagpengeret, dagpengesatser mv. kan du finde på www.borger.dk.