Kalliopes Arabesk – invitation til kunstnerisk fællesskab og samtale

18.12.17 | Opslagstavle

Tiden er moden til kunstnerisk fællesskab og samtale om billedkunst- uddannelsernes legitimation, kernefaglighed og billedsprog – hvem kender problematikken bedst – det gør billedkunstnerne. Kulturminister Mette Bock siger; Når jeg nu har fjernet frygten for tvangsfusioner, håber jeg, at alle med interesse i de kunstneriske uddannelser vil bidrage til diskussionen om de helt konkrete opgaver, som kalder på løsninger.”

Første og tredje lørdag i måneden fra den 13. januar 2018 kl. 10-14  afholdes et forum for kunstfagligheden med fællesspisning i BKF´s lokaler i Vingårdsstræde.

Første møde er lørdag den 13. januar kl 10-14

Tilmeldning; vibekestillinglarsen@gmail.com

De ni muser, i græsk religion ni gudinder for inspiration; døtre af Zeus og Mnemosyne (‘Erindringen’) Kalliope -musernes leder, for den episke digtning.

Friedrich Schlegel (1772-1829) betegnede arabesken som den ældste og oprindeligste form for menneskelig fantasi: “al poesi begynder med at ophæve fornuftens love og atter hensætte os i fantasiens skønne forvirring, i menneskenaturens oprindelige kaos”. Arabesken har sin blomstringstid som kunstnerisk, litterært og musikalsk fænomen mellem 1780 og 1915, og den dækker idéhistorisk set perioden fra klassicismens sidste periode over romantikken og symbolismen til modernismen.