To lektorater i billedkunst ledige på Det Jyske Kunstakademi ... læs mere >>>

Call for Participation in the 28th Kunstschau 2018 ... læs mere >>>

Har du noget, du ønsker at udstille på Godsbanen i Aarhus? ... læs mere >>>

Nomineret til BKF-pris: Kunstnere skaber nyt liv i lokalmiljøet... læs mere >>>

Nyt nummer af Fagbladet Billedkunstneren på gaden ... læs mere >>>

Kunst over landegrænser

I almindelighed kan kunstnere frit transportere deres værker over landegrænser, idet kunst ikke er belagt med told. Der kan dog opstå problemer i lande, der har moms på kunst.

Her kan man risikere at skulle betale en momsgarantisum ved indrejsen.

Denne bliver tilbagebetalt, når værkerne føres ud af landet igen. Ufærdige værker udført på rejsen giver sjældent problemer, og ufærdige er også de værker, der ikke er signeret. Altså ikke klargjort til salg.

 

IAA-CERTIFIKAT
For at undgå vanskeligheder kan medlemmer af BKF og Kunstnersamfundet gratis rekvirere et IAA-certifikat på BKFs sekretariat.
Certifikatet, med tekst på fransk og engelsk, skal vises ved transport af kunst over grænserne og indeholder en fortegnelse over de 117 lande, der har tilsluttet sig de relevante konventioner.

Bemærk at værker, der er opført i certifikatet, ikke må sælges eller bortgives.

 

UDSTILLINGER
EUs indre marked har fri bevægelighed for varer i den interne EU-handel, og der er således ikke toldprocedurer ved vareforsendelser mellem EU-landene. Salg af billedkunst vil dog i visse tilfælde medføre afregning af moms.

Momsregistrerede danske kunstnere kan afregne moms i henhold til de særlige regler, der gælder for salg af egne kunstværker. Da moms på kunstværker administreres forskelligt i EU-landene anbefales det ved salg, at rette henvendelse til den lokale administration eller arrangøren af kunstudstillingen for at få oplysning om eventuel registrering, satser m.v.

 

UDSTILLINGER UDEN FOR EU
Som nævnt kan kunstneres egen transport af egne værker normalt ske uden sikkerhedsstillelse, evt. mod fremlæggelse af nævnte IAA-certifikat. Ved udstilling i øvrigt kan benyttes ATA-carnet, men det bemærkes, at varer opført i carnetet ikke må sælges eller bortgives.

Hvis salg finder sted, skal der kontant betales moms af salgsværdien i det pågældende udstillingsland. ATA-carnet ordningen er baseret på en international aftale tiltrådt af mange lande. Carnetet udstedes af Dansk Erhverv (de tidligere handelskamre) og er gyldigt et år. Bemærk at ATA-carnetet skal tilbage til Dansk Erhverv efter endt brug for udbetaling af depositum.

ATA-carnetet er et tolddokument, som erstatter ind- og udførselspapirer
og sikkerhedsstillelse. Carnetet giver problemfri passage, men det skal understreges, at carnet og værker skal fremvises for toldvæsenet ved grænsen. I modsat fald vil evt. told og afgift blive afkrævet bruger.

Ved store udstillinger kan der blive tale om, at udstillingsarrangøren forud søger en samlet tilladelse til sikkerhedsstillelse ved udstillingslandets toldmyndighed. I så fald rettes henvendelse forud via arrangøren.

 

DANSK ERHVERV CARNET OG CERTIFIKAT
Dansk Erhverv, som bl.a. har erstattet de tidligere handelskamre, har afdelinger i de fleste landsdele. De giver svar på spørgsmål samt udsteder oprindelsesdokumenter og påtegner eksportdokumenter.

Yderligere information på www.danskerhverv.dk under menupunktet 'Carnet og Certifikat'.

Certifikater og carneter udstedes af Dansk Erhverv i København og lokalkontorerne i:

 

KØBENHAVN
Børsen
1217 København K
Tlf. 33 74 60 00
www.danskerhverv.dk

AARHUS
Pakhus 13
Hack Kampmanns Plads 10
8000 Aarhus C
Tlf. 33 74 67 67

ODENSE
Albani Torv 4
5000 Odense C
Tlf. 66 14 47 14

AALBORG
Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
Tlf. 98 16 06 00

AABENRAA
Bjerggade 4K
6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 49 62