Competition for Ferme-Asile's Residency Program in Sion (Switzerland) ... læs mere >>>

Assistant Professor in Art - Painting and Drawing - University of California, Riverside ... læs mere >>>

Hus med atelier til salg i Aabenraa ... læs mere >>>

Nomineret til BKF-pris: Kunstnere skaber nyt liv i lokalmiljøet... læs mere >>>

Nyt nummer af Fagbladet Billedkunstneren på gaden ... læs mere >>>

Ligestilling i kunsten - temaoversigt

I september 2014 lancerede Kvindelige Kunstneres Samfund jubilæumsbogen '100 års øjeblikke'.

I bogen offentliggøres bl.a. en ny undersøgelse, som viser, at kvindelige kunstnere stadig er underrepræsenterede på danske kunstmuseer.

Jubilæumsudgivelsen og undersøgelsen omtales i flere artikler i septemberudgaven af fagbladet Billedkunstneren, der kan læses her:

'De løfter kvindelige kunstneres historie ud af glemslen', fagbladet Billedkunstneren september 2014, klik her...

'Ligestillingen står i stampe på kunstmuseerne', fagbladet Billedkunstneren september 2014, klik her...

Skæve indkøb
I oktober 2012 foretog redaktionen af Billedkunstneren en optælling af bevillinger fra kunstmuseernes særlige 'erhvervelsessum' som viste, at museerne overvejende køber værker af mandlige kunstnere:

Læs artiklen 'Kvindelige kunstnere kæmper stadig imod skævhed i kunstverdenen', klik her...

Den blinde vinkel
I marts 2007 arrangerede BKF et seminar om ligestilling i kunstlivet med titlen 'Den blinde vinkel' - i den forbindelse udgav BKF et temanummer af fagbladet Billedkunstneren med samme titel.

Her kunne man bl.a. læse om redaktionens undersøgelse af syv toneangivende kunstmuseers indkøb, der viste, at der stod en mandlig kunstner bag tre ud af fire nyanskaffede værker. Samtidig var der i samme periode en massiv overvægt af mandlige kunstneres værker på Statens Kunstfonds indkøbsliste, fremgik det af Billedkunstnerens undersøgelse:

Læs hele temaudgaven af fagbladet Billedkunstneren om køn, kunst og ligestilling, 'Den blinde vinkel', klik her...

læs mere >>>

Mere om ligestilling i kunsten - hos Kvindelige Kunstneres Samfund
Fotoet her på siden stammer fra Kvindelige Kunstneres Samfunds (KKS) symposium i 2012, hvor deltagerne kunne opleve dramatiker Gritt Uldall-Jessens performance 'Det korte af det lange'.

Performancen iscenesatte medlemmer af KKS - samt et par potentielle medlemmer - som kurve- og cirkeldiagrammer, der illustrerede den skævvridning, som stadig gør sig gældende inden for tildelingen af kunststøtte og museers indkøb af værker.

Tallene bag performancens diagrammer stammede dels fra Statens Museum for Kunst, dels fra kunsthistoriker og billedkunstner Susan Hinnum, der ligesom redaktionen på Billedkunstneren har undersøgt kønsfordelingen i tildelingerne fra Kulturstyrelsens Erhvervelsessum.

Læs hele researchmaterialet bag Gritt Uldall-Jessens happening i bookletten 'Det korte af det lange' på www.kks-kunst.dk

- 21. august 2014