EKS-Rummet Open call

13.03.18 | Opslagstavle

Næste ansøgningsfrist: 1. december 2018

Udstillingsperioden gælder: januar 2019 – december 2019.

Eks-rummet opfordrer kunstnere og kunstnergrupper til at udstille egne værker. Desuden vil Eks-rummet gerne opmuntre kuratorer, samt kunstnere, til at sammensætte udstillinger og afholde events i form af talks, forelæsninger, filmscreenings osv.
Eks-rummet ønsker at sammensætte et udstillingsprogram af høj kunstnerisk kvalitet og diversitet.

Praktisk:Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet og gerne en motiveret begrundelse for hvordan projektet forholder sig til rummet.Ansøgningen sendes som en samlet pdf og skal indeholde en projektbeskrivelse på maks 500 ord, samt fotodokumentation af værket/relevante værker på maks 5 sider, cv og kontaktoplysninger på samtlige ansøgere, herunder gerne henvisning til hjemmeside/instagram. Ansøgningen kan sendes på dansk eller engelsk.Udstillingsperioden løber over 3 uger og inkluderer installation og nedtagning.
Det forventes at du selv står til ansvar for, at holde åbent i Eks-rummet under din udstillingsperiode. Eks-rummets åbningstider er torsdag-søndag 14.00-17.00.
Hvis du/I ønsker at holde åbent i hele ugen, er I selvfølgelig meget velkommen til det.
Hvis du/I har et ønske om en bestemt udstillingsperiode, noter det venligst i mailen, og vi vil forsøge at imødekomme dit ønske.

I forbindelse med udstillingen forventes det, at du/I indbetaler et depositum på 500 kr., som tilbagebetales når rummet tilbageleveres i samme stand, som ved ankomst.
Desuden indbetales et beløb på 100 kr. som går direkte til Eks-rummets vedligeholdelse i forbindelse med udstillingerne.

Eks-rummet kan ikke stå til ansvar for forsikring af værkerne. Dette opfordrer vi kunstneren til selv at tage ansvar for, hvis dette ønskes.

Eks-rummet tager ansvar for at kontakte pressen, samt promovering på Facebook og Eks-rummets hjemmeside.

Send din ansøgning til eksrummet@gmail.com og mærk mailen “Open call”.
Svar sendes på mail i midten af december 2018.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!