Barselsvikariat som kustode på Bornholms Kunstmuseum ... læs mere >>>

11th Aesthetica Art Prize Call for Entries ... læs mere >>>

Gerringsklipper sælges - Ny pris! ... læs mere >>>

Ny aftale gør dramatisk indhug i kunstneres dagpengeperiode... læs mere >>>

BKF: Skrotning af Cronhammar-skulptur er en skændsel ... læs mere >>>

Kunstnernes Retshjælp

Kunstnere kan som alle andre løbe ind i juridiske problemer. Omkostningerne til advokat kan virke skræmmende og kan forhindre, at problemer bliver løst med den nødvendige professionelle assistance. I februar 1991 etablerede en gruppe jurister derfor foreningen Kunstnernes Retshjælp. Retshjælpen er baseret på frivillig arbejdskraft, og der ydes gratis juridisk rådgivning. Alle udøvende og skabende kunstnere, som f.eks. billedkunstnere, skuespillere, forfattere, designere og musikere kan få bistand hos Kunstnernes Retshjælp, uanset bopæl. Man kan enten rette personlig henvendelse i retshjælpens åbningstid, eller man kan skrive.

Henvendelse: mandag kl. 18-20

Kunstnernes Retshjælp
c/o Billedkunstnernes Forbund
Vingårdsstræde 21, 1
1070 København K
Tlf. 33 12 81 70

kunstnernesretshjaelp@gmail.com
www.kunstnernesretshjaelp.dk

 

Kunstnernes Retshjælp rådgiver, når kunstnere har juridiske problemer i forbindelse med deres kunstneriske virke, f.eks. om:
■ Ophavsret.
■ Skat, moms og andre afgifter.
■ Køb og salg af kunst.
■ Kunstnerens forhold til det offentlige, herunder klager over offentlige myndigheders afgørelser.
■ Erstatning, f.eks. ved aftalebrud eller ved beskadigelse af kunstværker.
■ Forsikring, hvad dækker den og hvorledes gøres skaden op.
■ Gode råd ved indgåelse af aftaler.
■ Spørgsmål i forbindelse med brug af kunstnerens arbejdslokale.
■ Ansøgning om fri proces.