Call for applications – Summer 2018 (Jan-March) at Casa Rio Artists Residency ... læs mere >>>

Seminar: Kunst i det offentlige rum - 26. oktober i Aarhus ... læs mere >>>

Apply for b-side Festival 2018 - UK ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

Akademiraadets legater

Akademiraadet
Kongens Nytorv 1, 2. sal tv. i porten
1050 København K
Tlf. 33 74 49 10
info@akademiraadet.dk
www.akademiraadet.dk

Akademiraadet uddeler hvert år i november legater, der ligger i en størrelsesorden på 3-40.000 kroner.
Stipendie- og legatudvalget indstiller årets modtagere af disse legater til rådet, som herefter beslutter, hvem der skal modtage legaterne.
Der nedsættes et nyt Stipendie- og legatudvalg hvert år.

De legater, der kan søges af arkitekter og billedkunstnere, opslås hvert år den 1. oktober med ansøgningsfrist i slutningen af oktober samme år.

I oktober måned kan ansøgningsblanket samt fortegnelse over ledige legater hentes på Akademiraadets hjemmeside, på rådets kontor eller rekvireres mod indsendelse af frankeret svarkuvert.