Hasselbladstiftelsens Naturfotostipendie 2018 ... læs mere >>>

HasselbladStiftelsen Fotobokstipendier 2018 ... læs mere >>>

Uge 47 er ledig i Fanø-huset ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

Internationale støtteordninger

Nedenfor følger såvel internationale kulturstøtteordninger som offentlige danske kulturstøtteordninger med særligt fokus på det internationale

EU

EUs Kulturprogram
Et kreativt Europa
www.etkreativteuropa.eu

Kontakt:
Et kreativt Europa
Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Bradley Allen
bal@kulturstyrelsen.dk
Tlf. 33 73 33 22

Creative Europe er EU's program for kulturelle og kreative sektorer i perioden 2014-20.

NORDEN

De vigtigste støtteordninger for Billedkunstnere under Nordisk Ministerråd er Nordisk Kulturfond og Kulturkontakt Nord.

Nordisk Kulturfond
Ved Stranden 18
1061 København K
Tlf. 33 96 02 42
kulturfonden@norden.org
www.nordiskkulturfond.org

Fondens opgave er at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. 

OPSTART støtter den første idéudviklings- og netværksfase inden for kunst- og kulturprojekter. Der er ingen ansøgningsfrister, man får svar inden for to uger og der kræves ingen medfinansiering af projektet. Samtidig skal projektet blot rumme et samarbejde mellem to nordiske lande med en ambition om at samarbejde med flere nordiske lande. Man kan søge op til 25.000 kr. (35.000 kr. for grønlandske ansøgere).

Søger man almindelig projektstøtte kan der søges op til 500.000 kr. Her kræves samarbejde mellem mindst tre af de nordiske lande, medfinansiering af projektet og der er fire ansøgningsfrister om året.

Ansøgningsskemaer og mere info på http://nordiskkulturfond.org

 

Kulturkontakt Nord
Sveaborg B 28
00190 Helsinki
Finland.
info@kulturkontaktnord.org
www.kulturkontaktnord.org

Kulturkontakt Nord fungerer som kontaktpunkt for to kulturprogrammer, som professionelle inden for alle kunst- og kulturformer kan ansøge om bidrag:

Kunst- og kulturprogrammet:
■ Produktionsrettet virksomhed
■ Kompetenceudvikling

Mobilitetsprogrammet:
■ mobilitet for enkeltpersoner (rejsestøtte)
■ netværksbygning for kulturaktører
■ støtte til residenscentre

Nordbuk:
■ Børn og unges projekter

Ansøgninger til alle programmer skal udfyldes på et web-ansøgningsskema. Information om programmerne, ansøgningsfrister og -kriterier mm. findes på www.kulturkontaktnord.orghttp://www.kulturkontaktnord.org

UDVIKLINGSLANDE

Center for Kultur og Udvikling (CKU)
Nytorv 17
1450 København K
Tlf. 33 17 97 00
info@cku.dk
www.cku.dk

CKUs Kunstpulje har til formål at understøtte dansk kulturlivs engagement i formidling af kunst fra nogle af verdens fattigste lande.På CKUs hjemmeside findes oversigt over de udviklingslande, hvortil der kan søges projektstøtte, samt udførlige retningslinier for ansøgere.
Ansøgningsskema: Ja, der skal udfyldes et web-ansøgningsskema
Ansøgningsfrist: Flere årlige frister. Se www.cku.dk.

Danidas Oplysningsbevilling

Udenrigsministeriet, PDK
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf. 33 92 08 58
um@um.dk
www.um.dk

Danidas Oplysningsbevilling kan søges af alle, der vil formidle om forholdene i verdens fattigste lande. Støtten går bl.a. til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. Formålet med aktiviteterne er at skabe forståelse blandt danskerne for Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde.
Find ansøgningsfrister, -skemaer mm på http://um.dk/da/danida/det-goer-vi/u-landsoplys/oplysningsbevilling/

VIETNAM

Kulturel Udviklings- og Udvekslingsfond (CDEF)
Danmarks Ambassade i Hanoi
7th Floor, BIDV Tower,
194 Tran Quang Khai Street,
Hanoi
Tel +84 (4) 3823 1888
Kontaktperson:
Kim Quy
kimquy@um.dk

http://vietnam.um.dk/

Kulturel Udviklings- og Udvekslingsfond (CDEF) yder støtte til kunstnere og forestillinger i Vietnam samt til kulturudvekslingsaktiviteter mellem Danmark og Vietnam.
Yderligere information, ansøgningsskemaer og - frister findes her: http://vietnam.um.dk/en/danida-en/culture/cultural-development-and-exchange-fund-cdef/

I øvrigt henvises til

- Statens Kunstfond
- BKFs oversigt over atelierer og legatboliger i udlandet
- Danske kulturinstitutter i udlandet
- BKFs liste over fonde og legater