Hasselbladstiftelsens Naturfotostipendie 2018 ... læs mere >>>

HasselbladStiftelsen Fotobokstipendier 2018 ... læs mere >>>

Uge 47 er ledig i Fanø-huset ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

Kommunale billedkunstråd, billedkunstudvalg, kunstudvalg, kulturelle samråd mv.

De senere år har flere kommuner etableret billedkunstråd med repræsentation af professionelle billedkunstnere, der støtter/igangsætter billedkunstneriske aktiviteter, og/eller rådgiver ved køb af kunstværker/kunstnerisk udsmykning i kommunens institutioner.

BKF arbejder for at fremme etableringen af kommunale billedkunstråd, hvor den professionelle billedkunst er repræsenteret. På www.bkf.dk kan man læse om forbundets politik på området og læse artikler fra fagbladet Billedkunstneren med konkrete eksempler på, hvad kommunerne får ud af at satse på kunsten.

De senere år har også det statslige kunststøttesystem haft fokus på at styrke det professionelle kunstliv i kommunerne, bl.a. med en særlig pulje til kommunale billedkunstråd.
Se www.kunst.dk for aktuelle puljer rettet mod kommunerne.

Her er en liste over kommunale billedkunstråd og kunstråd med repræsentation af professionelle billedkunstnere. Listen er under løbende revidering, tilføjelser/rettelser er velkomne på bkf@bkf.dk

 

Assens Kunstråd
www.assens.dk

Ballerup Kunstråd
www.ballerup.dk

Bornholms Regionskommune
Kunst- og Kulturhistorisk Råd
www.brk.dk

Esbjerg Kommunes Kunstråd
www.esbjergkommune.dk

Faxe Kommunes Billedkunstråd
www.faxekommune.dk

Faaborg-Midtfyn Kommunes Kunstråd
www.fmk.dk

Guldborgsund Billedkunstråd
www.guldborgsund-kunst.dk

Halsnæs Kommunes Billedkunstråd
www.halsnaes.dk

Hvidovre Kunstråd
www.kunstraadet.hvidovre.dk

Ikast-Brande Kommunes Billedkunstråd
www.ikast-brande.dk

Københavns Billedkunstudvalg
www.kk.dk

Lejre Kommunes Billedkunstråd
www.lejre.dk

Lemvig Kommunes Billedkunstråd
www.lemvig.dk

Middelfart Kommunes Billedkunstråd
www.middelfart.dk

Nordfyns Kommunes Kunstudvalg
www.nordfynskommune.dk

Odense Kommunes Billedkunstråd
www.odense.dk

Samsø Kommunes Billedkunstråd
www.samsoe.dk

Kunstråd Skanderborg
www.kunstraad.dk

Syddjurs Kommunes Billedkunstråd
www.syddjurs.dk

Svendborg Kommunes Billedkunstråd
www.svendborgkunstraad.dk

Billedkunstrådet i Vejle Kommune
www.billedkunstraadet.vejle.dk

Vordingborg Kommunes Billedkunstråd
www.vordingborg.dk

Aarhus Kommunes Billedkunstudvalg
www.aarhus.dk

Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune
www.aabenraa.dk

Aalborg Kommunes Kunstfond
www.akkunstfond.dk

 

ANDRE KOMMUNALE KUNSTORDNINGER

Mange kommuner har forskellige former for kunstudvalg bestående af politikere og repræsentanter fra lokale kunstforeninger, men uden professionelle billedkunstnere. Disse udvalg kan ofte søges om midler til billedkunstneriske aktiviteter. Her er et udvalg:

Dragør Kommune
www.dragoer.dk
Dragør kommune har en ansøgningspulje til støtte for kulturelle aktiviteter. Puljen kan søges til støtte til lokal kulturel aktivitet og til arrangementer med kunstnere udefra.

Favrskov Kommune
www.favrskov.dk
Faurskov Kommune har et Kunstudvalg, der tager initiativer til og stiller forslag om kunstnerisk udsmykning i og ved kommunale ejendomme og arealer.

Gribskov Kommune
www.gribskov.dk
Gribskov Kommune har et kunstråd bestående af politiske repræsentanter, personalerepræsentanter og en billedkunstnerisk konsulent.

Herning Kommune
www.herning.dk
Herning Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg finansierer Kulturelt Samråd, der er en paraplyorganisation for institutioner, foreninger og grupper hvis formål er at bidrage til at formidle kultur eller udøve kulturelle aktiviteter i kommunen.
Læs mere på www.kultureltsamraadherning.dk

Mariagerfjord Kommune
www.mariagerfjord.dk
Mariagerfjords Kulturelle Samråd er en paraplyorganisation af kommunens kulturelle foreninger og institutioner.
Læs mere om Kulturelt Samråd på www.kulturligvis.dk

Silkeborg Kommune
www.silkeborgkommune.dk
Silkeborg Kommune har en række kulturelle puljer, det er muligt at søge om. De billedkunstneriske opgaver varetages i samarbejde med et Kulturråd (medlemsorganisation).

Tønder Kommune
www.toender.dk
Kulturelt Forum er en paraplyorganisation for alle kulturaktører i Tønder Kommune, der uddeler en årlig pulje.

Varde Kommune
www.vardekommune.dk
Varde Byråd har et Kunstudvalg, der har ansvar for kunstindkøb i kommunen.

Listen er opdateret i oktober 2015.