Forfatteren Leif Hasles Fond tilbyder arbejdspladser til fordybelse og inspiration ... læs mere >>>

Seminar: Kunst i det offentlige rum - 26. oktober i Aarhus ... læs mere >>>

Lærreder sælges billigt ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

Kunstnere og skolelærere går sammen om at styrke kunst i skolen

Alle skoler i Danmark bør formulere deres egen kunstpolitik. Sådan lyder det i et nyt, fælles forslag fra landets kunstnerorganisationer og folkeskolens faglærere.

I udspillet, der forener kunstnere og lærere i et fælles ønske om at styrke børns møde med kunst i skolen, opfordres kulturministeren og børne- undervisningsministeren til at sikre, at alle folkeskoler formulerer en kunstpolitik. Tanken er, at det skal ske i lighed med de krav, skolerne allerede stilles overfor om at formulere anti-mobbepolitik, IT-politik etc.

Læs hele forslaget fra arbejdsgruppen kunstnere-folkeskolelærere, klik her...

Forslaget er resultatet af et nyt, lovende samarbejde på tværs af fagskel mellem en række kunstnerorganisationer i Dansk Kunstnerråd, bl.a. Billedkunstnernes Forbund, og en række af folkeskolens faglærerforeninger, bl.a. Danmarks Billedkunstlærere og musik- sløjd- og håndarbejdslærernes foreninger.

I dagens udgave af Politiken kalder kulturminister Marianne Jelved forslaget for 'klogt' og er positivt indstillet overfor ideen,læs avisens omtale af forslaget klik her...

At styrke kunst i skolen
Hensigten med kunstpolitik-udspillet er at sikre, at alle skoler gør sig klart, hvad de vil, og hvad de gør på området.

Helt konkret kan skolerne i en kunstpolitik fx angive, at eleverne på deres skole deltager i Huskunstnerprojekter mindst x antal gange i løbet af skoletiden, at eleverne går til koncert/kunstudstilling/teaterforestilling x antal gange og at elevernes lærere i fx musik, sløjd, håndarbejde og billedkunst er linjefagsuddannede i netop disse fag.

Det er altså en måde at synliggøre og - forhåbentlig, over tid - højne både kvaliteten i og mængden af børns møder med kunst i skolen.

Nødvendig opprioritering
Baggrunden for initiativet er, at de praktisk-musiske fag i en lang årrække har været nedprioriteret i folkeskolen. Fx har danske skoleelever kun undervisning i billedkunst 1 time om ugen til 5. klasse, hvor svenske skolebørn har billedkunst helt op til 9. klasse

Kunst i skolen har politikernes bevågenhed i denne tid - emnet diskuteres bl.a. på en konference på Christiansborg d. 5. april, hvor både kulturministeren og undervisningsministeren deltager.

Læs om konference 5. april 2013 'Folkeskolen og kunsten - hvordan styrker vi samspillet', klik her...

Læs også her på bkf.dk:

'Skolebørn har krav på kvalitet i kunstundervisningen', klik her...

- 27. marts 2013