Call for applications – Summer 2018 (Jan-March) at Casa Rio Artists Residency ... læs mere >>>

Seminar: Kunst i det offentlige rum - 26. oktober i Aarhus ... læs mere >>>

Apply for b-side Festival 2018 - UK ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

BKF'ere hædret med Akademiets medaljer

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster har uddelt de prestigefyldte Eckersberg- og Thorvaldsen-medaljer til danske billedkunstnere - heriblandt til tre af Billedkunstnernes Forbunds medlemmer:

Bodil Nielsen er tildelt Eckersberg Medaillen "For sine mangeårige eksperimenterende undersøgelser af farvens form, udstrækning og lys i en malerisk kontekst."
 
Frans Jacobi er tildelt Eckersberg Medaillen, fordi han: "undersøger aktivisme, demonstrationer, og ser disse begivenheder, som billeder."
 
Søren Martinsen er tildelt Eckersberg Medaillen med følgende motivering: "Med individets og nationens identitet og sammenbrud som omdrejningspunkt arbejder Søren Martinsen dialogisk med både video og maleri. Det omgivende miljø - naturscenerier, skoven og landskabet - er motiverne, men Søren Martinsen maler samtidig steder, der afspejler mentale tilstande - det skræmmende og tiltrækkende i ensomheden og konfrontationen med sig selv."
 
Andre kunstnere også hædret 
Kirsten Dehlholm er tilkendt Thorvaldsen Medaillen for sit "billedkunstneriske udgangspunkt, den visuelle komposition - det sansede rum og et særligt scenisk sprog på grænsen mellem performance og udstilling, og for sin altid fornyende, undersøgende tilgang til det billedkunstneriske udtryk og for sin sans for det stærkt konfronterende sceniske rum."
 
Olafur Eliasson er tilkendt Thorvaldsen Medaillen med følgende motivering: "Olafur Eliassons kunstneriske praksis er kendetegnet ved hans udforskning af vores måder at sanse på. Hans kunst handler om at skabe et rum for erkendelse af fysiske, kropslige, sociale og mentale forhold. Et rum, hvor vi kan revurdere vores forestillinger om, hvad det vil sige at være og handle i verden og overveje konsekvenserne af vores følelser og handlinger, både i kunsten og i samfundet som helhed."

Derudover uddelte akademiet medaljer til følgende:
 
Arkitekt Jan Gehl har modtaget C.F. Hansen Medaillen
 
Arkitekt Kristine Jensen har modtaget Eckersberg Medaillen
 
Arkitekt Thomas Bo Jensen har modtaget N.L. Høyen Medaljen
 
Kunsthistoriker Teresa Nielsen har modtaget N.L. Høyen Medaillen

- 10. april 2013