Call for applications – Summer 2018 (Jan-March) at Casa Rio Artists Residency ... læs mere >>>

Seminar: Kunst i det offentlige rum - 26. oktober i Aarhus ... læs mere >>>

Apply for b-side Festival 2018 - UK ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

Billedkunst i skolen styrkes via ny pulje til skoletjenester

Folkeskolen skal arbejde tættere sammen med museer. Og alle landets museer skal forpligtes til at have en skoletjeneste. Derfor har kulturminister Marianne Jelved og Børne- og undervisningsminister Christine Antorini etableret en ny pulje, der bl.a. skal gå til et nyt, landsomspændende netværk for museernes skoletjenester. Det fortalte kulturministeren på en konference på Christiansborg i fredags.

Kulturministerens udspil kommer knap to uger efter, at Dansk Kunstnerråd og lærerforeningerne for de musiske fag samt Dansklærerforeningen efterlyste, at politikerne aktivt styrker børns møde med kunst i folkeskolen, efter at de praktisk-musiske fag i en lang årrække har været nedprioriterede.

Billedkunstnernes Forbund har været en aktiv part i samarbejdet mellem skolelærere og kunstnere om at styrke kunst i skolen - læs mere, klik her...

Minister har lyttet
Den nye pulje til museernes skoletjenester blev præsenteret af kulturministeren på en konference i fredags på Christiansborg, hvor kulturordfører Mogens Jensen havde samlet over 200 kulturaktører og kunstnere til at drøfte, hvordan man kan styrke kunst i skolen. På konferencen sagde Marianne Jelved også, at hun vil forpligte samtlige museer landet over til at oprette en skoletjeneste.

Det nye netværk for museernes skoletjenester, der drives af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet i fællesskab, skal bestyres af tre til fire tovholdere, som rundt om i landet skal forbedre samarbejdet mellem skoler og museer.

I hovedstadsområdet er der allerede en meget velfungerende skoletjeneste, som formidler undervisningstilbud fra en række museer, og Skoletjeneste København er da også et forbillede for den nye ordning, påpeger kulturminister Marianne Jelved i dagens udgave af Politiken:

»Mange steder er man allerede i gang, og museerne er blevet meget bedre til at formidle. Den udvikling vil vi gerne understøtte, og jeg tror, at man på skolerne vil føle det lidt mere forpligtende, når to ministerier går ind i projektet«, siger Marianne Jelved til avisen.

Tilfredshed i kunstnerråd
Ministeren initiativ vækker glæde i Dansk Kunstnerråd:

"Der er altid blevet talt meget om at styrke de musiske fag. Men når man så har skullet gøre noget ved det, har der altid været andre dagsordner, der har trængt sig på. Derfor er vi rigtig positive i forhold til udspillet. Det er langt mere konkret, end hvad vi tidligere har set," siger Henrik Petersen, formand for Dansk Kunstnerråd til Politiken.

Der er afsat 3 millioner kroner årligt til projektet, som forventes at være køreklart 1. oktober.

Gå til oversigt over alle nyheder på bkf.dk, klik her...

- 8. april 2013