Competition for Ferme-Asile's Residency Program in Sion (Switzerland) ... læs mere >>>

Assistant Professor in Art - Painting and Drawing - University of California, Riverside ... læs mere >>>

Hus med atelier til salg i Aabenraa ... læs mere >>>

Nomineret til BKF-pris: Kunstnere skaber nyt liv i lokalmiljøet... læs mere >>>

Nyt nummer af Fagbladet Billedkunstneren på gaden ... læs mere >>>

BKF: Styrk billedkunsten i uddannelserne

Fagbladet Billedkunstneren følger de politiske og faglige vilkår for billedkunstfaget - det være sig i folkeskolen såvel som på billedskolerne, på Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK), på kunstakademierne og andre steder i udannelsessystemet.

Læs temartikler i: 

Billedkunstneren # 2 2013, klik her...

Billedkunstneren #3 2012, klik her...

 

Behov for politisk handling
Alt for længe er billedkunsten blevet nedprioriteret i uddannelsessystemet. BKF mener, at politikerne bør:

• Sikre billedskolernes eksistensgrundlag
Billedskolerne har i dag intet lovgrundlag og modtager 0 kr. i statstilskud. Modsat landets musikskoler: Alle kommuner har lovpligt til at oprette musikskoler, som desuden er forankret i både Finansloven og i Musikloven.

• Sikre billedkunstens talentudvikling
Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) lever et usikkert liv på skiftende kommunale og private bidrag, mens Musikalsk Grundkursus (MGK) får årligt statstilskud på ca. 40 mio. kr..

• Opruste billedkunstfaget i hele uddannelsessystemet
De seneste 10-15 år er billedkunstfaget nedprioriteret i både folkeskole, gymnasieskole og på læreruddannelsen. Faget skal have flere timer, højere status, og underviserne skal opkvalificeres.

BKF er med i nyt kompetencecenter
I 2014 etableredes Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst (KBUB).

Billedkunstnernes Forbund huser centrets københavnske base, mens centrets vestdanske base ligger i Aarhus Billedkunstcenter.

Hele billedkunstens fødekæde er repræsenteret i ledelsen af Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst. Heriblandt Billedkunstnernes Forbund, der sidder i centrets styregruppe.

Læs mere på centrets egen webside: www.kbub.dk

Ny viden om billedkunst for børn og unge
Kompetencecentret udgav i juni 2016 en rapport med konkrete forslag og inspiration til samarbejde mellem folkeskoler og billedskoler.

Mere info om rapportens indhold og anbefalinger, klik her...

Foto: Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst.