Call for applications – Summer 2018 (Jan-March) at Casa Rio Artists Residency ... læs mere >>>

Seminar: Kunst i det offentlige rum - 26. oktober i Aarhus ... læs mere >>>

Apply for b-side Festival 2018 - UK ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

Hæderslegater og Akademi-medaljer til BKFere

Flere BKFere er tildelt hædersbevisninger for deres kunstneriske arbejde de seneste uger.

I begyndelsen af marts fik fire markante kunstnere hver sit hæderslegat på 100.000 kr. fra Anne Marie Telmanyi, født Carl-Nielsens, Fond til støtte for kvindelige billedkunstnere over 40 år.

Modtagerne er: Agnete Werner, Birgitte Thorlacius, Lene Rasmussen og Cathrine Raben Davidsen (fra venste til højre på foto).

Læs legatbestyrelsens motivationer, klik her...

BKFere fik Akademi-medaljer
Også ved den årlige uddeling af medaljer fra Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster  var der BKFere blandt modtagerne.

Thorvaldsen Medaillen – den højeste udmærkelse, Akademiet kan tildele en billedkunstner - tilkendtes billedkunstneren Viera Collaro og fotografen Per Bak Jensen.

Eckersberg Medaillen – for indsats af høj kvalitet inden for den fri eller den bundne kunst - tilkendtes følgende billedkunstnere: Henrik Plenge Jakobsen, Ann Lislegaard og Mette Winckelmann.

Navnene på de arkitekter, der modtog medaljer, kan sammen med samtlige tildelinger og motivationer læses på www.akademiraadet.dk

- 29. marts 2015