Call for applications – Summer 2018 (Jan-March) at Casa Rio Artists Residency ... læs mere >>>

Seminar: Kunst i det offentlige rum - 26. oktober i Aarhus ... læs mere >>>

Apply for b-side Festival 2018 - UK ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

Billedkunst trækker rekordmange besøgende til museerne

Danske kunstmuseer fik sidste år 3,3 mio. besøg, hvilket er en stigning på 3 procent i forhold til året før.

Dertil kom 2, 3 mio. besøg på museumslignende institutioner, som fx kunsthaller.

Igen i år var kunstmuseet Louisiana det mest besøgte blandt samtlige museer med i alt 647.900 besøgende. Billedkunsten står dermed ligesom i foregående års opgørelser fra Danmarks Statistik stærkt i museernes samlede besøgstal.

Kunst er for alle
Naturhistoriske museer tiltrak til sammenligning kun 322.000 besøg i 2014, viser den nyeste opgørelse.

Tallene viser, at de seneste ti-femten års stigning i kunstmuseernes besøgstal fortsætter. At billedkunst skulle være forbeholdt en lille elitær publikumsgruppe, afkræftes dermed endnu engang.

I 2014 solgtes der fx dobbelt så mange billetter til kunstmuseerne som til fodboldkampe i Superligaen.

Kunst er økonomisk dynamo
- men det mærker kunstnerne ikke
Kunstmuseernes flotte besøgstal afspejler, at kunsten genererer betragtelige indtægter i den såkaldte 'oplevelsesøkonomi'.

Samtidig lever størsteparten af landets professionelle kunstnere stadig med indkomster under dagpengeniveau, og mange opdragsgivere forventer, at kunstnerne arbejder gratis.

Desuden kommer mange kunstnere kommer i klemme i forhold til bl.a. skattereglerne, fordi de pendler mellem at være lønmodtagere på freelancebasis og selvstændige i egen enkeltmandsvirksomhed.

Sats på kunsten
Forhåbentlig giver kunstmuseernes rekordhøje besøgstal politikere både i kommuner og Folketing anledning til at satse på initiativer, der kan forbedre kunstneres arbejdsvilkår – så danskerne kan få endnu mere kunst i hverdagen, både i og uden for kunstmuseernes udstillingsrum. 

Se museernes besøgstal 2014 hos Danmarks Statistik, klik her…

Gå til BKFs tema-oversigt med info om professionelle billedkunstneres arbejdsvilkår, klik her…

- 27. april 2015