Forfatteren Leif Hasles Fond tilbyder arbejdspladser til fordybelse og inspiration ... læs mere >>>

Seminar: Kunst i det offentlige rum - 26. oktober i Aarhus ... læs mere >>>

Lærreder sælges billigt ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

BKF hilser ny kulturminister velkommen

Billedkunstnernes Forbund glæder sig til samarbejdet med den nye kulturminister Bertel Haarder (V).

Forbundet opfordrer i sit velkomstbrev ministeren til at udarbejde en handlingsplan for billedkunsten, som kunne danne fundament for en frugtbar udvikling af kunstlivet.

"I Billedkunstnernes Forbund er vi optaget af at styrke billedkunstens centrale rolle i det danske samfund og i det danske kulturliv. Vi vil derfor gerne opfordre til, at der udformes en handlingsplan for billedkunsten, som kunne danne et fundament for en frugtbar udvikling af kunstlivet," skriver BKFs formand Bjarne W. Sørensen bl.a. i sin velkomsthilsen til Bertel Haarder.

Blandt de tiltag, BKF umiddelbart foreslår i en 'Handlingsplan for billedkunsten', er:

• Satsninger på børns og unges møde med den professionelle billedkunst

• Satsninger på billedkunstnerisk talentudvikling

• Satsninger på billedkunstnerisk udviklingsvirksomhed

• Oprettelse af særlig pulje til landsbykunst

• Opdateringer og udvidelse af eksisterende ordninger som fremmer markedet for billedkunst, f.eks. virksomheders mulighed for afskrivning af kunst og brugen af kunstneriske udsmykninger i offentligt regi

• Udvidelse af kunstcirkulæret om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri, så det fremover også omfatter kommunale og regionale bygherrer.

Læs mere om BKFs forslag og politiske visioner i forbundets politiske program 'Kunstpolitik til tiden'.

BKFs formand, Bjarne W. Sørensen.

Inspiration fra nordiske naboer
BKF peger i øvrigt på gode eksempler fra Norge og Sverige, hvor man fra politisk hold ønsker at give kunstnere bedre arbejdsvilkår - læs mere her nedenfor:

'Norge afsætter millioner til udstillingshonorar', klik her...

'Kunstneres arbejdsvilkår er uaceptable alle andre steder end i kunstlivet' - om den svenske Reko-ordning, klik her...

'Et langt sejt træk at komme kunstneres gratis arbejde til livs' - om den svenske MU-aftale klik her...

Mere om BKFs mærkesager
Dyk ned i flere temaer fra fagbladet Billedkunstneren, der beskriver BKFs politiske mærkesager:

Kamp mod kunstneres gratis arbejde, klik her...

Styrk den professionelle kunst i kommunerne, klik her...

Bedre rammer for børns og unges møde med billedkunsten, klik her...

Ligestilling i kunstverdenen, klik her...

Kunst i byggeriet, klik her...

- 31. juli 2015