Forfatteren Leif Hasles Fond tilbyder arbejdspladser til fordybelse og inspiration ... læs mere >>>

Seminar: Kunst i det offentlige rum - 26. oktober i Aarhus ... læs mere >>>

Lærreder sælges billigt ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

Nye navne i Statens Kunstfonds Legatudvalg

Billedhugger Ane Mette Ruge, billedkunstner Eva Steen Christensen og billedhugger Søren Taaning er udpeget til Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst.

Legatudvalget tiltræder 1. januar 2016.

Det er Statens Kunstfonds repræsentantskab, der har peget på de tre nye udvalgsmedlemmer.

Kulturministeren skal udpege yderligere to medlemmer til udvalget, ligesom han skal vælge en formand til udvalget blandt de medlemmer, som repræsentantskabet har udpeget.

Den endelige sammensætning af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst forventes at være helt på plads senest i starten af december 2015.

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst uddeler arbejdslegater og treårige arbejdsstipendier, præmierer værker og udstillinger samt varetager de opgaver, som lå i det tidligere Udvalg for Kunst i det Offentlige Rum.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst udskiftes med udgangen af 2017.

Læs mere om Statens Kunstfond, klik her...

Kunstnergruppen Bank & Rau var blandt modtagerne af Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat i år.
Bank & Rau: When life penetrated art. The Cobra Museum Amstelveen 2015. Foto: Peter Tijhuis.