Call for applications – Summer 2018 (Jan-March) at Casa Rio Artists Residency ... læs mere >>>

Seminar: Kunst i det offentlige rum - 26. oktober i Aarhus ... læs mere >>>

Apply for b-side Festival 2018 - UK ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

Minister står fast på flytning af Statens Værksteder

"Til spørgsmålet, om beslutningen kan omgøres, må jeg sige nej. Beslutningen er truffet, og arbejdsgruppens mandat bliver at finde den bedste måde at udføre den på i praksis."

Sådan lyder svaret fra kulturminister Bertel Haarder (V) på spørgsmålet om, hvorvidt flytningen af Statens Værksteder for Kunst (SVK) til Helsingør kan droppes, hvis en analyse viser, at flytningen er en dyr og dårlig idé.

Analysen skal i den kommende tid udarbejdes af en arbejdsgruppe bestående af bl.a. repræsentanter fra SVK.

BKF: Lyt til kunstnerne
Camilla Nørgård, næstformand i Billedkunstnernes Forbund (BKF), beklager ministerens udmelding:

"Det er trist at ministeren ikke vil lytte til det professionelle kunstmiljø, når vi over en bred kam fortæller ham, at det vil forringe arbejdsvilkårene for kunstnere i hele landet at flytte Statens Værksteder for Kunst væk fra den københavnske kunstscene. Med flytningen mister kunstnere uden for hovedstaden en netværksmulighed, som er væsentlig for mange," siger hun med henvisning til, at kunstnere uden for København, der har fået tildelt arbejdsophold på SVK, kan få ophold i den tilhørende kunstnerbolig, imens de arbejder i værkstederne på Gammel Dok.

"Statens Værksteder for Kunst er en vigtig indgang til den københavnske - og internationale - kunstscene for mange af de kunstnere, der bor uden for hovedstaden. På denne måde får man mulighed for at være synlig i det københavnske kunstliv i en længere periode og kan knytte kontakter med kolleger og kuratorer fra ind- og udland," siger hun.

En række kunstnere er nu gået sammen om at starte en underskriftsindsamling imod flytningen. Mere end 760 personer har pt. skrevet under.

Find underskriftsindsamlingen 'Bevar SVK på Gammel Dok', klik her...

Bertel Haarder om bedre balance
Kulturministerens udspil
'Bedre balance i kulturlivet' blev offentligjort 1. oktober, og BKFs webredaktion har spurgt ministeren om nogle af hovedpunkterne i udspillet. Her nedenfor bringer vi redaktionens spørgsmål og ministerens svar:

Hvis analysen viser, at flytningen af Statens Værksteder for Kunst bliver dyrt og er en dårlig idé, vil beslutningen så kunne omgøres?

"Den forestående analyse af Statens Værksteder vil naturligvis involvere Værkstedsrådet, der jo netop repræsenterer Statens Værksteders brugere. Til spørgsmålet, om beslutningen kan omgøres, må jeg sige nej. Beslutningen er truffet, og arbejdsgruppens mandat bliver at finde den bedste måde at udføre den på i praksis, sådan at vi kan sikre det faglige og kunstneriske miljø i og omkring Værkstederne. I den proces lytter jeg til alle gode råd."

Flere midler uden for hovedstaden
Hvilke puljer og frie midler henvises der til, når ministeren siger, at han i tildelingen af diverse puljer og frie midler vil lægge vægt på at midlerne i stigende grad skal lægges uden for København og Frederiksberg?

"Det kan jeg ikke på forhånd give nogen præcis afgrænsning af, men der opstår jo løbende mulighed for at fordele midler. Et konkret eksempel er kulturaftalemidlerne, hvor jeg for nylig fik igennem, at hovedstadsområdet får en mindre andel af kulturaftalemidlerne end det øvrige land. Det kan begrundes med, at Københavns Kommune betaler betydeligt mindre til kulturen pr. indbygger end f.eks. Aarhus og Odense. Så her var der en konkret mulighed for at lægge vægt på de geografiske hensyn."

Flere ikke-københavnere i udvalg
Hvordan vil ministeren fremme større geografisk spredning i udpegning af medlemmer til Statens Kunstfonds forskellige udvalg, uden at komme i karambolage med armslængdeprincippet? Både i Kunstfondsloven og i Bekendtgørelse om Statens Kunstfond står allerede præciseret, at kunstfonden skal sikre geografisk spredning af midlerne. Hvad vil ministeren gøre yderligere?
 
"Faglighed og bredde er ifølge bemærkninger til Lov om Statens Kunstfonds virksomhed de vigtigste hensyn ved udpegningen af medlemmer til kunstfondens udvalg.  Bredde handler for mig også om at have en viden om kunstmiljøer i hele landet og derfor er det væsentligt at medlemmerne af kunstfondens udvalg afspejler en vis geografisk spredning."

"Konkret vil jeg sikre dette ved mine egne udpegninger til kunstfondens udvalg, ligesom jeg har skrevet til repræsentantskabet og opfordret dem til at tage samme hensyn – begge dele naturligvis under forudsætningen af, at fagligheden er til stede," afslutter kulturminister Bertel Haarder.

Reel skævvridning?
Ser man på den nuværende sammensætning af medlemmer i Statens Kunstfonds to udvalg på billedkunstområdet har fire af ti medlemmer postnummer uden for hovedstadsområdet.

Et blik på statistikken over tildeling af midler fra Statens Kunstfond giver heller ikke umiddelbart kulturministeren grund til at bekymre sig for, at København løber med for meget kunststøtte:

Af Statens Kunstfonds Årsrapport 2014 fremgår det, at 64% af ansøgningerne om kunststøtte (i alle udvalg) i 2014 kom fra København. Og at 58% af midlerne gik til København.

Forholdsmæssigt er det altså tilsyneladene lidt lettere at få støtte for kunstnere, der ikke bor i hovedstaden.

Læs mere i næste udgave af BKFs fagblad Billedkunstneren, der udkommer første uge i december.

- 11. oktober 2015