Call for applications – Summer 2018 (Jan-March) at Casa Rio Artists Residency ... læs mere >>>

Seminar: Kunst i det offentlige rum - 26. oktober i Aarhus ... læs mere >>>

Apply for b-side Festival 2018 - UK ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

Nyt Legatudvalg for Billedkunst i Statens Kunstfond

Fem nye navne - heraf fire kunstnere - er ved årsskiftet tiltrådt som medlemmer af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst.

Det nye Legatudvalg består af:

Søren Taaning (formand), Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen, Jacob Fabricius og Mikkel Carl.

Kunstnerne er i overtal i det nye Legatudvalg, hvor det eneste medlem, der ikke har en kunstnerbaggrund, er kunsthistorikeren og kuratoren Jacob Fabricius. Han blev for nyligt ansat som leder af Kunsthal Aarhus og er tidligere direktør for bl.a. Kunsthal Charlottenborg.

Legatudvalget tildeler årligt ca. 34 mio. kr. til dansk kunstliv i form af arbejdslegater til kunstnere, præmieringer og indkøb af kunstværker samt kunst i det offentlige rum.

Foto: Flag og vimpler, fra kunstnerduoen Hesseholdt og Mejlvangs soloudstilling Flesh Tint Project (2015), Kunsthal Nord, der sidste år blev præmieret af det nu afgåede Legatudvalg for Billedkunst. Foto Niels Fabæk.

Bestyrelsesformand fortsætter
Samtlige nye navne i Statens Kunstfonds i alt seks legatudvalg blev offentliggjort kort før jul, hvor kulturminister Bertel Haarder desuden genudpegede Gitte Ørskou, museumsdirektør for Kunsten i Aalborg, som bestyrelsesformand i Statens Kunstfond.

Gitte Ørskou har siden 1. januar 2014 været formand for Projektstøtteudvalget for Billedkunst, der bl.a. har ansvar for tildeling af produktionsstøtte og for den danske deltagelse på Venedig Biennalen.

Projektstøtteudvalget for Billedkunst udskiftes næste gang ved udgangen af 2017. Det består udøver Gitte Ørskou af Bodil Nielsen, Claus Andersen, Jacob Tækker og Lilibeth Cuenca Rasmussen.

Sådan sammensættes udvalgene:
Legatudvalget og Projektstøtteudvalget for Billedkunst har hver især fem medlemmer.

Medlemmerne udpeges af kulturministeren (to udpegninger), og af Statens Kunstfonds Repræsentantskab (tre udpegninger).

Statens Kunstfonds Repræsentantskabet består af 48 medlemmer, udpeget af en lang række organisationer og uddannelsesinstitutioner i dansk kunstliv, herunder Billedkunstnernes Forbund.

Sådan er det nye Legatudvalg udpeget:
- Søren Taaning (formand), billedkunstner, udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab
- Ane Mette Ruge, billedkunstner, udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab
- Eva Steen Christensen, billedkunstner, udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab
- Jacob Fabricius, kunsthistoriker og kurator, udpeget af kulturministeren
- Mikkel Carl, billedkunstner og kurator udpeget af kulturministeren.

Mere info på
www.kunst.dk

- 4. januar 2016.