Call for applications – Summer 2018 (Jan-March) at Casa Rio Artists Residency ... læs mere >>>

Seminar: Kunst i det offentlige rum - 26. oktober i Aarhus ... læs mere >>>

Apply for b-side Festival 2018 - UK ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

Investeringer i offentlig kunst i hele landet kortlagt

Helsingør, Assens, Lolland og Kolding er blandt de kommuner, der målrettet arbejder på at styrke kunsten i det offentlige rum. Det viser en ny national undersøgelse, udarbejdet af Statens Kunstfond.

Undersøgelsen giver et samlet overblik over investeringsniveauet i kommuner, regioner og staten på kunstområdet.

Læs Statens Kunstfonds rapport 'Kunst i det offentlige rum', klik her...

Brug for samarbejde
Søren Taaning, formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, siger:
"Vi kan se, at Statens Kunstfonds indsats på dette område kun er en del af et større felt, hvor kommuner og regioner spiller en betydelig rolle. Jeg håber, at rapporten giver anledning til øget videndeling blandt de offentlige aktører, så vi kan arbejde sammen om at styrke kvaliteten, mangfoldigheden og betydningen af de offentlige kunstprojekter. Det er et fælles samfundsanliggende, at borgere i hele landet oplever betydelig kunst i hverdagen."

Rapport et godt redskab
BKF's formand Nis Rømer siger i anledning af udgivelsen af rapporten:
"BKF arbejder kontinuerligt sammen med kommuner og kunstråd for at sikre kvalitet og høj kunstfaglighed i processerne med at udvælge og skabe kunst i offentlige rum. Det vil fortsat være et helt centralt politikområde for forbundet - og med denne rapport kan vi arbejde endnu mere målrettet med opgaven."

BKF's formand tilføjer, at rapporten bl.a. viser., at der er store forskelle i, hvor  meget kommunerne bruger på kunst - og på hvordan regioner går til arbejdet med kunst på sygehusene.

"Sygehusene er der, hvor vi fødes og ofte dør. Det er en teknokratisk fejlslutning at skære i kunsten på sygehusene," siger han.

Foto: Statens Kunstfond.

- 14. april 2016.