Forfatteren Leif Hasles Fond tilbyder arbejdspladser til fordybelse og inspiration ... læs mere >>>

Seminar: Kunst i det offentlige rum - 26. oktober i Aarhus ... læs mere >>>

Lærreder sælges billigt ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

Hurtigt svar til kunstnere der vil på residency i udlandet

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst indfører løbende frist og 5 ugers svartid i den åbne residencypulje.

Billedkunstnere, som er optaget på et internationalt residency, får dermed hurtigere svar på deres ansøgninger til den åbne residencypulje om støtte.

Den åbne residencypulje
Billedkunstnere og kuratorer kan søge støtte til ophold på internationale residencies i en periode på 1 uge – 6 måneder. Der kan søges om rejsetilskud på maks. 10.000 kr. og et månedligt stipendium på 10.000 kr. i maks. 6 måneder.

Residenciet skal have et program med højt kunstfagligt niveau og have en tydelig relevans for ansøgerens kunstneriske praksis. Det betyder, at der i behandlingen af ansøgningen bliver lagt væk på, at værtsinstitutionen tilrettelægger et skræddersyet program, der skaber gode rammer for at kunstneren får udviklet sin praksis og udvidet sit netværk.

Det kan fx ske ved at værtsinstitutionen stiller medarbejdere og faciliteter til rådighed, som kan bidrage til research og produktion, afholder talks, lectures og workshops med deltagere fra den lokale kunstscene, arrangerer studio visits og møder med kuratorer, og generelt faciliterer udveksling og dialog.

Søg information
Læs hele puljebeskrivelsen for den åbne residencypulje og ansøg her.

Du kan søge information om residencies på på Transartists og Res artist, men vær opmærksom på at ikke alle residencies på disse sites nødvendigvis vil blive godkendt i forbindelse med en ansøgning.

Du kan også søge inspiration ved at kigge på hvilke residencyophold, der tidligere har været støttet ved at kigge på tildelinger i den åbne residencypulje.

Statens Kunstfonds faste residencies vil fortsat have årlig ansøgningsfrist i april for ophold i det efterfølgende år.

Behov for fleksibillitet
Gitte Ørskou, formand for Projektstøtteudvalget for Billedkunst, siger:

"Vi ønsker, at danske billedkunstnere og kuratorer i endnu højere grad søger ud på længerevarende ophold i udlandet, fordi vi mener at internationalt netværk og tid til fordybelse kan være med til at udvikle den enkelte kunstners praksis og skabe nye muligheder i form af invitationer til fremtidige udstillinger og kunstprojekter. Udvalget ønsker at understøtte danske kunstneres tilstedeværelse på den internationale kunstscene ved at gøre den åbne residencypulje mere fleksibel."