Call for applications – Summer 2018 (Jan-March) at Casa Rio Artists Residency ... læs mere >>>

Seminar: Kunst i det offentlige rum - 26. oktober i Aarhus ... læs mere >>>

Apply for b-side Festival 2018 - UK ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

Bedre arbejdsvilkår for kunstnere, der arbejder i det offentlige rum

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst giver nu kunstnere bedre muligheder for at igangsætte kunstprojekter i det offentlige rum i samarbejde med lokale aktører.

Udvalget har skabt flere nye muligheder i ordningen 'Kunst i det offentlige rum'. Således kan der nu - med frist 6. december - søges om tilskud til:

  • Kunstnerhonorar til at udvikle skitseforslag
  • Igangsættelse af kunstneriske pilotprojekter
  • Udarbejdelse af lokalt forankrede kunststrategier.

Det er stadig kun den fremtidige ejer af et kunstværk i det offentlige rum, der kan søge Statens Kunstfonds ordning 'Kunst i det offentlige rum'. Dvs. kommuner og institutioner i staten, regioner og kommuner, samt institutioner og foreninger, der henvender sig til offentligheden eller har offentlig adgang.

Bedre muligheder for kunstnerne
Men de nye muligheder betyder, at kunstnere kan få nemmere ved at komme igennem med konkrete forslag til lokale aktører om at samarbejde om kunstprojekter og udsmykninger.

Det skyldes, at de første, afprøvende faser i processen med at skabe kunst til det offentlige rum nu kan støttes - hvis Legatudvalget for Billedkunst vurderer, de er tilstrækkeligt gode og stærkt forankrede. Tilskudsmulighederne gælder også, hvis projekterne ender med ikke at blive realiseret.

Og det er netop kunstnernes egne initiativer, eksperimenter og handlekraft, Legatudvalget for Billedkunst ønsker at understøtte og fremme, fortæller udvalgsformand, billedkunstner Søren Taaning:

Opfordring til kunstnerne
"Vi møder et stort engagement og en efterspørgsel efter at få kunsten i spil i forskellige offentlige rum, fra den lokale politistation til de nye metrostationer. Der er et stort mulighedsfelt for kunstnerne derude, som vi gerne vil åbne op for. Vi opfordrer derfor kunstnerne til også at tage initiativet og henvende sig til f.eks. landsbyrådet, det lokale bibliotek, skole eller plejehjem. Der er nu mulighed for, at kommuner og offentlige institutioner kan søge om støtte til at betale kunstneren et honorar for at udvikle et skitseforslag."

Udvalgets vision
De nye støttemuligheder ligger i forlængelse af udvalgets vision. Søren Taaning forklarer:

"Det, vi vil, er at bringe den drivkraft, der er på kunstscenen i dag, ud til et bredere publikum - også uden for kunstinstitutionerne. Vi vil virke igangsættende i forhold til meget forskellige typer af opgaver, hvor kunstnere går i dialog med modtagerne om at udvikle kunstopgaver, der har relevans og betydning lokalt. Vi har derfor fokus på processer, hvor vi sikrer en lokal forankring og samtidig udvider opfattelsen af, hvad kunst kan være, men også af, hvad kunst kan bidrage med i en given kontekst."

Læs visionen fra Legatudvalget for Billedkunst på kunst.dk

Læs mere om ordningen kunst i det offentlige rum

Øverst: Varde Biblioteks bogbus med kunst udført af Janus Høm. Kunstopgaven er støttet af Legatudvalget for Billedkunst. Foto: Varde Bibliotek.

Fakta
Legatudvalget for Billedkunst består i perioden 2016-2019 af følgende:
• Søren Taaning (formand), billedkunstner
• Ane Mette Ruge, billedkunstner
• Eva Steen Christensen, billedkunstner
• Jacob Fabricius, kunsthistoriker og kurator
• Mikkel Carl, billedkunstner og kurator
Udvalget uddeler årligt ca. 34 mio. kr. til arbejdslegater, præmieringer af billedkunstneriske værker og udstillinger, indkøb af kunst og igangsættelse af kunstopgaver i det offentlige rum.

- 3. oktober 2016.