Hasselbladstiftelsens Naturfotostipendie 2018 ... læs mere >>>

HasselbladStiftelsen Fotobokstipendier 2018 ... læs mere >>>

Uge 47 er ledig i Fanø-huset ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

BKF og Kunstakademiets Billedkunstskoler indgår samarbejde

Billedkunstnernes Forbund (BKF) styrker i denne tid efteruddannelsesmulighederne for billedkunstnere. Som led i arbejdet har BKF indgået et samarbejde med Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler om efteruddannelse.
 
I juni opfordrede BKF´'s formand Nis Rømer til, at alle gode kræfter i feltet samarbejder med BKF på efteruddannelsesområdet. Denne opfordring har Kunstakademiet fulgt op på, og i første omgang betyder samarbejdet, at akademiet huser en række af BKF's efteruddannelseskurser.
 
"Det er et utrolig vigtigt samarbejde, som BKF og akademiet har indgået. Både fordi akademiet kan tilbyde egnede lokaler til forskellige typer kurser og fordi det sikrer, at BKF kan holde deltagerbetalingen på kurserne nede. Vigtige faktorer, der betyder, at vi i fællesskab kan skabe gode efteruddannelsesmuligheder for billedkunstnere," siger Karen Mette Fog Pedersen, uddannelseskoordinator i BKF.

De aktuelle BKF Efteruddannelseskurser kan ses her: www.bkf.dk/aktuelle-kurser

Øverst: Fra BKF Efteruddannelseskursus 'Bliv bedre til at dokumentere dine værker' med fotograf Anders Sune Berg på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, oktober 2016.