Call for applications – Summer 2018 (Jan-March) at Casa Rio Artists Residency ... læs mere >>>

Seminar: Kunst i det offentlige rum - 26. oktober i Aarhus ... læs mere >>>

Apply for b-side Festival 2018 - UK ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

BKF's generalforsamling kritiserer nedskæringer i Statens Kunstfond

På årets generalforsamling i Billedkunstnernes Forbund (BKF) vedtog deltagerne en resolution, der kritiserer regeringens nedskæringer i Statens Kunstfond:

'Generalforsamlingen for BKF har på mødet d 5. november 2016 besluttet at protestere mod de fortsatte nedskæringer af Statens Kunstfond og i stedet opfordre til, at de økonomiske midler opgraderes til glæde for offentligheden og kunstens optimale udvikling.'

Forslaget om at vedtage en fælles resolution blev stillet af billedkunstner Gunnar Bay og vedtaget af en enig generalforsamling.

Kritik og debat
Kunstnernes kritik kommer på baggrund af, Statens Kunstfond på sidste års Finanslov blev ramt af besparelser på 36 mio. kr. over en 4-årig periode. Desuden har Dansk Folkeparti foreslået at skære yderligere 20 mio. kr. årligt i kunststøtten i dette års Finanslov.

Nedskæringerne i kunststøtten, der også kritiseres i årsberetningen fra BKF's bestyrelse, fik hårde ord med på vejen fra de omkring 70 kunstnere, der var samlet i Statens Værksteder for Kunst i København til BKF's årlige generalforsamling. Desuden drøftede deltagerne bl.a. efteruddannelse for kunstnere, nye muligheder for kunst i det offentlige rum og bedre vilkår for kunstnere i underviserjobs.

Et større og stærkere BKF
BKF's formand Nis Rømer lagde i sin fremlægning af bestyrelsens beretning særlig vægt på forbundets strategiske udviklingsarbejde, der har resulteret i, at medlemstallet nu er på over 1.400. Det er det højeste nogensinde:

"Vi har i det forgangne år arbejdet fokuseret på at få flere yngre kunstnere til at melde sig ind i BKF. Det er nødvendigt, hvis vi også i årene fremover skal være den faglige organisation, der samler alle billedkunstnere, lige fra studietiden til højt oppe i alderen. Når flere kunstnere organiserer sig i BKF, får kunsten stærkere muskler at spille med over for politikere og andre beslutningstagere," sagde han og understregede, at forbundet selvfølgelig stadig vil satse på stærke tilbud til alle medlemmer, f.eks. gratis juridisk rådgivning, gratis adgang i kunstlivet og fordelagtige ordninger om leje af bil og kunstnerboliger.

"Samtidig vil vi udvikle medlemsservicen i form af endnu flere BKF-kurser og faglige arrangementer. I år har vi firedoblet antallet af BKF-kurser, og har desuden for første gang afholdt en BKF-studierejse. Næste år afholder vi endnu en studierejse, denne gang til Documenta i Kassel. Og så fortsætter vi vores udvikling af hele efteruddannelsesområdet, bl.a. ved at undersøge mulighederne for at etablere master- og diplomuddannelser på billedkunstområdet. De tiltag, vi har lanceret særligt for yngre, nyuddannede kunstnere, bl.a. mentor- og udstillingsordninger, viderefører vi også, for de har vist sig at dække et stort behov derude," sagde han.

Valg til BKF's i bestyrelser og udvalg
En række kandidater stillede på generalforsamlingen op til valg til forbundets bestyrelse, fondsbestyrelse og optagelsesudvalg. En urafstemningen blev ikke nødvendig, da kandidaterne kunne fordeles på alle ledige poster.

I den kommende tid udsendes referatet fra generalforsamlingen med nyhedsmail til alle medlemmer af BKF. Det er også muligt at rekvirere referatet ved at sende en mail til bkf@bkf.dk

Nye ansigter i bestyrelser og udvalg:

BKF: Bestyrelsen i Billedkunstnernes Forbund 1/1 2017-31/12 2018:
Fire poster var på valg.
Valgt ved genopstilling: Mille Kalsmose-Hjelmborg, Camilla Nørgård og Pia Fonnesbech.
Valgt ved indstilling fra bestyrelsen: Ulla Hvejsel.
Indtræder som suppleant: Vibeke Stilling Larsen.

BKFO: Bestyrelsen i Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond 1/1 2017-31/12 2018:
En post var på valg.
Valgt ved indstilling fra bestyrelsen: Pia Skogberg.
Indtræder som suppleant: Gunnar Bay.

BKF's Optagelsesudvalg 1/1 2017-31/12 2018:
To poster var på valg.
Valgt: Ole Sporring og Karen Bjerresgaard.
Indtræder som suppleant: Stefan Herrik.

Foto: Katrine Møbius.

- opdateret 9. november 2016.