Seminar om farvens kunstneriske anvendelse den 2.-3. december ... læs mere >>>

Forfatteren Leif Hasles Fond tilbyder arbejdspladser til fordybelse og inspiration ... læs mere >>>

Seminar: Kunst i det offentlige rum - 26. oktober i Aarhus ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

Regionsmidler til kultur

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Regionsgården Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Tlf. 48 20 57 99
www.regionh.dk

Region Hovedstaden har afsat midler til at støtte projekter, der omsætter den regionale erhvervsudviklingsstrategi til handling. Ansøgning sker efter forudgående dialog med Vækstforum Hovedstaden.
Læs mere på www.regionh.dk/til-fagfolk/erhverv/soeg-midler/Sider/default.aspx


Region Midtjylland
Regional Udvikling
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf. 78 41 00 00
www.regionmidtjylland.dk

Region Midtjyllands kulturmidler er delt, så der afsættes en del til strategiske indsatser 'Kulturudviklingsmidlerne' og 'Støtte til Internationalt Samarbejde' og en del til kulturansøgninger 'Kulturpuljen'. Pga regionens økonomiske engagement i Aarhus 2017 er kulturpuljen lukket ned til 2018.
Læs mere på www.rm.dk/regional-udvikling/kultur/kulturpolitik-og-retningslinjer-for-kulturtilskud/tilskud-til-kulturen/


Region Nordjylland
Regional Udvikling
Kultur, turisme og oplevelse
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Tlf. 96 35 10 00
www.rn.dk

Region Nordjyllands kulturpolitik er formuleret i regionens Kulturplan og udmøntes ved hjælp af Kulturpuljen. Der er en årlig ansøgningsfrist til Kulturpuljen. Læs mere på www.rn.dk/Regional-Udvikling/Kultur-turisme-og-oplevelse/Kulturpuljen
Region Nordjylland er desuden med i KulturKANten 2013-2016 - en strategisk udviklingsaftale mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet. Visionen er at skabe kulturelle møder, muligheder og mangfoldighed. Kulturaktører kan søge midler til kulturprojekter i Nordjylland. Læs mere om KulturKANten og om kulturaftalens puljer på www.kulturkanten.dk.
 

Region Sjælland
Regional Udvikling 
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 50
www.regionsjaelland.dk

Som et led i den regionale vækst- og udviklingsstrategi har Region Sjælland en kulturpulje. I begyndelsen af året fastsættes og annonceres et tema for det kommende år.
Læs mere på www.regionsjaelland.dk/vus/tema-attraktivitet/Sider/tema-attraktivitet-kommende-q3-kulturpulje.aspx


Region Syddanmark
Regional Udvikling
Damhaven 12
7100 Vejle
Tlf. 76 63 10 00
www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmarks kulturpulje støtter kulturaktiviteter i regionen.
Læs mere på www.regionsyddanmark.dk/wm395198