Forfatteren Leif Hasles Fond tilbyder arbejdspladser til fordybelse og inspiration ... læs mere >>>

Seminar: Kunst i det offentlige rum - 26. oktober i Aarhus ... læs mere >>>

Lærreder sælges billigt ... læs mere >>>

Billedkunstnernes Forbund: Lyt til kunstakademierne... læs mere >>>

Her er vinderne af BKF-pris for kunstnerdrevne steder ... læs mere >>>

Statens Kunstfond

Statens Kunstfond
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Tlf. 33 74 45 40
www.kunst.dk 


Statens Kunstfond og Statens Kunstråd er fra 1. januar 2014 samlet i en ny fælles organisation med navnet Statens Kunstfond.

Det overordnede formål med den nye Statens Kunstfond er at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet.

Den nye Statens Kunstfond vil ligesom det tidligere Statens Kunstråd og den tidligere Statens Kunstfond tildele kunststøtte til personer, institutioner og projekter, som rummer kunstnerisk kvalitet og talent. Fonden skal sikre en spredning af støtten, og sikre at nye og tværgående kunstformer kan komme i betragtning.

Statens Kunstfond kan yde støtte til alle former for kunstnerisk skabende virksomhed. Fondens midler administreres af et antal udvalg. Herunder for billedkunsten:

  • Projektstøtteudvalget for Billedkunst

    Projektstøtteudvalget for Billedkunst uddeler tilskud til projekter, der fremmer billedkunst i Danmark og dansk billedkunst i udlandet. Udvalgets puljer dækker bl.a. produktion af værker, udstillinger, formidling, ophold på residencies og udenlandske kunstnere og kuratorers ophold i Danmark. Herudover er udvalget ansvarlig for det danske bidrag til Venedig Biennalen.

  • Legatudvalget for Billedkunst

    Legatudvalget for Billedkunst uddeler arbejdslegater og treårige arbejdsstipendier efter ansøgning fra billedkunstnere. Udvalget varetager også de opgaver, som lå i det tidligere Udvalg for Kunst i det Offentlige Rum.
    Udvalget foretager også på eget initiativ præmieringer og indkøb af kunstværker. De indkøbte værker bliver langtidsudlånt til offentligt tilgængelige institutioner i Danmark efter ansøgning fra institutioner. Indkøbte kunstværker og projekter i det offentlige rum bliver præsenteret på voreskunst.dk.
     

Hædersydelser (tidl. livsvarige ydelser)

Hædersydelse på finansloven kan tildeles kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at vedkommende har placeret sig afgørende som kunstner. Tildeling sker alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten i den kunstneriske produktion.
Tildeling af hædersydelse på finansloven foretages af Kulturministeriet efter indstilling fra fondens repræsentantskab og efter forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Der kan tildeles hædersydelse til 275 skabende kunstnere, hvoraf 93 pt er tildelt billedkunstnere. Der vil over en længere årrække ske en omfordeling af ydelserne, og når denne er fuldt ud gennemført, vil kun 72 hædersydelser være tildelt billedkunstnere.


 

Ansøgningsfrister, -skemaer og vejledninger findes under de enkelte puljer på http://www.kunst.dk/kunststoette