Vil du være med til at forme fremtidens stormflodsbeskyttelse i Vejle?

10.02.20 | Opslagstavle

Vejle Kommune udskriver i foråret 2020 en åben idékonkurrence for arkitekter, landskabsarkitekter og kunstnere. Konkurrencens formål er at finde naturbaserede, innovative og rekreative løsninger som skal forme den fremtidige sikringskant som skal beskytte Vejle mod stormflod og stigende havvand.

Idékonkurrencen er en del af projektet ”Byerne og det stigende havvand” i samarbejde med Realdania, Kystdirektoratet og Miljø- og Fødevareministeret.

For mere info: www.bylab.vejle.dk