BKF Efteruddannelse tilbyder årligt et bredt udvalg af kurser, seminarer og workshops mm.

BKF Efteruddannelse understøtter og styrker kunstens og kunstnerens rolle i samfundet, ligger tæt på den kunstneriske praksis, styrker kunstnerens faglighed og indtjeningsmuligheder og bidrager til, at kunstnere har et godt arbejdsliv gennem hele deres karriere.

BKF’s Efteruddannelsesprogram støttes af Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond (BKFO).

Program