Få faglig kollegial sparring på dit kunstneriske projekt

“Værkstedssamtaler” er et tilbud, hvor BKF’s medlemmer kan ansøge om en samtale med en særlig sparringspartner fra et panel bestående af ca. 40 udvalgte billedkunstnere, kuratorer og kunstformidlere.

I en værkstedssamtale er det kunsten, udstillingen og værket, der er i centrum. Du bestemmer selv, hvor i processen du vil have sparring: Det kan være til afprøvning af de første idéer til en kommende udstilling, midt i processen eller i installations og ophængningsfasen.

Form og procedure
Forud for samtalen har du sendt BKF en motivation for, hvorfor du gerne vil have en samtale og hvad du gerne vil tale om. Heri ansøger du også om, hvem du mener, vil være den bedste sparringspartner fra panelet i forhold til det aktuelle projekt. Bemærk at vi opfordrer til, at du gør brug af en paneldeltager fra dit eget nærområde.

Efter ansøgningens godkendelse vil du selv stå for at kontakte paneldeltager vedr. aftale om mødetidspunkt og mødested.

Din sparringspartner honoreres med et fast honorar på 1.200 kr. for 2 timers samtale. BKF sørger for honoreringen. Efter samtalen er du forpligtet til at skrive os en kort sammenfatning af hvad du fik ud af samtalen.

Ordningen blev indført i 2018 år og som medlem kan du maksimalt komme til én værksstedssamtale årligt. Bemærk at du kan ikke komme til en værkstedssamtale og få et mentorforløb indenfor det samme år. Bemærk desuden at du som BKF studerende ikke kan gøre brug af tilbuddet.

BKF opfordrer generelt til, at man danner uformelle netværk til sparring og bruger hinanden gensidigt også uden for BKFs værkstedssamtale-ordning.

 

Tid: Samtalen varer maks. 2 timer.

Egenbetaling: Værkstedssamtalerne er et medlemstilbud og koster 200 kr. Eksklusiv evt. transportudgifter.

Tilmelding: Tilmelding foretages via mail til kmfp@bkf.dk. Der kan ansøges løbende.

 

Panel

 

Jylland:

Anders Gaardboe Jensen (f. 1979) er mag.art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet og University of California. Siden 2017 direktør på Holstebro Kunstmuseum.

Gaarboe Jensen beskæftiger sig professionelt med alle aspekter af musealt arbejde, herunder også kuratering af særudstillinger med moderne kunst og samtidskunst, samlingsvaretagelse, budgetstyring, fundraising samt tekstarbejde i form af formidlings- og skribentvirksomhed.

 

 

 

 

 

Bodil Sohns praksis udfolder sig i to parallelle spor, som gensidigt stimulerer og udvikler hinanden. I samarbejdet HUMAN SITES sohn+isaksen (2003-) med Else Ploug Isaksen har de to fotograferende billedkunstnere udviklet udstillingsprojekter med udgangspunkt i steder, hvor der har ‘været nogen’ og hvor ‘noget er foregået’. I egen praksis arbejder Bodil Sohn i maleri og fotografi med gentagelser og variationer i serielle billedforløb i stor og lille skala. (Se mere: www.humansites.dk, www.bodilsohn.dk)

 

 

 

Claus Ejner arbejder med tegning, maleri (gouache),  performance mm. Ejner arbejder i et figurativt billedsprog og med at skabe udsagn, der kommunikerer.

Tematisk beskæftiger han sig med store og små hverdagsproblemer, store og små samfundsproblematikker og store og små eksistentielle problematikker. (Se mere på instagram: @claus_ejner)

 

 

 

 

 

Foto: Thomas Trier

Claus Haxholm er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi (2014) og har i mange år arbejdet med en blanding af Performances og mere objekt-orienteret værker og tekst. Til dagligt underviser han bl.a. i elektronisk musik på Musik og teaterhøjskolen i Toftlund, og underviser også fra tid til anden på DKDKA samt RMC – men laver også udstillinger og Performances. Haxholm har bl.a. lavet en performance til Folkemødet 2017, udstillet på CHART 2016, i Møstingshus i samarbejde med kunstneren Magnus Clausen, på Aarhus Kunsthal, samt på udstillingssteder i København og Europa.

 

 

 

Jesper Kristiansen (f. 1972) er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi (1996-2001) og arbejder med maleri, video, tegning og objekter, hvor hverdagslivets oplevelser er det helt centrale omdrejningspunkt. Kristiansen har udstillet i både ind- og udland. Siden 2012 har han f.eks. deltaget i Grænselandsudstillingen, der hvert år afholdes på begge sider af den dansk-tyske grænse. Han er endvidere medlem af kuratorteamet Xbunker, der arrangerer udstillinger med dansk og international samtidskunst. Sideløbende med sit kunstneriske virke underviser Jesper Kristiansen på Sønderjyllands Kunstskole og Haderslev Kunstskole. (Se mere: www.jesperk.net)

 

 

 

 

 

Foto: Lars V. Andersen

Jesper Olsen (f. 1983) er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi (2014). Han arbejder tematisk ud fra hverdagslivet, vores forbrugskulturer og de rutiner og ritualer som præger os som mennesker, og han interesserer sig for hvordan forskellig materialer og arbejdsmetoder spiller sammen med eller udfordrer de temaer han beskæftiger sig med.
Han har stor teknisk erfaring indenfor grafiske trykteknikker, højtryk såvel som koldnål, ætsninger og serigrafi såvel som indenfor digital fotografering/film og redigering.
Udover sit kunstneriske virke, er Olsen ansat som Udstillingskoordinator i Kunsthal NORD og som freelancer ved bl.a. KUNSTEN Aalborg, hvor han har stor praktisk erfaring med at tilrettelægge- og installere udstillinger. (Se mere: www.jesperolsen.dk)

 

 

 

 

Jesper Rasmussen (f. 1959) arbejder med fotografi, skulptur, installation, tekst og publikationer, gerne i relation til arkitektur og landskab. Redaktør af kunsttidsskriftet Pist Protta, og tidligere rektor ved Det Jyske Kunstakademi. (Se mere: www.jesper-rasmussen.dk)

 

 

 

 

 

Jette Gejl Kristensens kunstneriske engagement er bl.a. inspireret af 1880’ernes landskabsmaleri, stribemaleriet i 1960’ernes USA og konstruktionsskulptur, readymade – og appropriation-traditionen, den tekstilbrugende feministiske Pattern and Decoration-bevægelse og body-art. Hun arbejder med kulturarv, sin egen historie og tid som materiale og udpeger en anden tilgang til den vanlige historiefortælling. (Se mere: www.jettegejl.dk)

 

 

 

 

Lise Skou er billedkunstner og arbejder med manuskripter, reading performances, video, lyd og platformsbaserede events. Hendes værker og projekter er ofte baseret på længerevarende research ind i et felt. Hun er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi og Whitney Museum of American Art – Independent Study Program og hun udstiller internationalt. Derudover er en del af hendes praksis baseret på vidensdeling via f.eks læsegrupper, workshops og symposier og hun bidrager med tekster i diverse magasiner i ind og udland. (Se mere på www.liseskou.com)

 

 

 

Mette Rix er billedkunstner og tekstilformgiver. Hun arbejder med stregen som udforsker af rummet i og omkring menneskelivet, og i hendes værker anvendes klassiske tekstile teknikker, kombineret med en erfaringsfond for oliemaleriet og linoprint. Hun har udstillet på museer, udstilllingssteder og gallerier samt udført flere udsmykningsopgaver. (Se mere: www.metterix.com)

 

 

 

 

Michael Bank Christoffersen er Overinspektør på HEART – Herning Museum of Contemporary Art. Michael har en MA i Kunst Teori fra Goldsmiths College og har tidligere arbejdet som kurator og gallerist i London, New York og Mexico City. Michaels kuratoriske og akademiske fokus har gennem hans karriere primært været optaget af yngre samtidskunst og konceptuel og performativ kunst.

 

 

 

 

 

 

Pia Skogberg er billedkunstner og grafiker og arbejder med land art, skulptur, tegning, grafik og maleri.

Derudover er Skogberg daglig leder på Det Grafiske Værksted på Kirsten Kjærs Museum, og hun lang erfaring med undervisning, formidling, kuratering, tværfaglig samarbejde og skoleprojekter. (Se mere: www.piaskogberg.dk)

 

 

 

 

 

René Holm er billedkunstner, der siden 1999 har levet af og som maler. Han arbejder altid med en ny serie værker med et nyt tema som f.eks. hjemløse, fremmede, trailerparks, gamle foto album, mm. René Holm har udstillet på et utal af gallerier og kunstmesser i ind- og udland, og har et stort kunstnetværk. Udstillede solo på Trapholt Kunstmuseum i 2017 og udstiller solo på TRAFO museet i Polen i 2018.

René Holm har holdt mange foredrag, undervist, kurateret udstillinger og siddet som censor, er en dygtig netværker og til at skabe opgaver. René Holm har atelier i Esbjerg og Berlin og er desuden formand for Esbjerg Kommunes Kunstråd. (Se mere: www.reneholm.dk)

 

 

 

 

Sophie Hjerl er uddannet fra Det Kgl Danske Kunstakademi (2000), med overbygning fra samme sted i Teori og Formidling, cand.mag (2002). Hovedmedie er videokunst, men arbejder også med andre medier, såsom skulptur, installation, 2 dimensionelle værker og lyd. Hjerl har mange års erfaring med undervisning for alle aldre og vejledning i kunstnerisk praksis. (Se mere: www.sophiehjerl.com)

 

 

 


Fyn:

Foto: Kirstine Mengel

Mikkel Larris (f. 1970) er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi (1991-1997). Larris er aktiv i gruppen Qwerty som laver performative installationer, som f.eks. en begravelsesforretning, hvor besøgende kan forberede sig på deres egen begravelse. (Se mere www.tifinger.dk). Selv arbejder Larris ofte med tegninger men også med elektroniske medie, og ofte med en form for system eller serialitet. Derudover har han arrangeret forskellige typer af udstillinger, som f.eks. art&science udstillinger på SDU. (Se mere: www.mikkellarris.dk)

 

 

 

 

 

 

Foto: Søren Jensen

Milena Bonifacini (f.1963) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi (1982-1989). Med et udgangs punkt i et abstrakt/organisk maleri har Bonifacinis praksis udviklet sig til at indeholde mange forskellige medier: Maleri, skulptur, objekt, installation og anvendelse af fundne objekter “ready mades”. Der er ikke nogen skarpe skel mellem den måde hun anvender medierne på. Der males på skulpturerne og hældes gips på malerierne, og det hele sættes sammen i indretninger, der ligner et spisekammer eller et slagtehus. (Se mere på instagram: @bonifacinimilena)

 

 

 

 

Foto: Mie Knudsen

Susan Hinnum (f.1959) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi (1992) og hun har en Ph.D. fra Det Kgl. Danske Kunstakademi og Center for Tværæstetiske Studier ved Aarhus Universitet (2001). Siden 2007 har Hinnum været forstander på Kunsthøjskolen på Ærø, og hun er initiativtager til SommerSkulpturSøby Biennalen, der afholdes på Ærø, hvor hun er bosat.  (Se mere: http://www.kvinfo.dk/side/383/)

 

 

 

 

Foto: Jan H. Andersson/ Steinprent

Svend-Allan Sørensen (f.1975) er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi (2002) og arbejder primært med trykgrafiske medier. Han har underviser i kunst på Aarhus Kunstakademis 4 årig uddannelse. I 2014 modtog han Queen Sonja Nordic Art Award. Sørensen er medlem af BKF og Kunstnersamfundet og sætter pris på den kollegiale dialog. (Se mere: www.svend-allan.dk)

 

 

 

 

Sjælland:

Ulrik Petersen

Astrid Kruse Jensen (f. 1975) er billedkunstner, uddannet fra hhv. Gerrit Rietveld Akademiet og Glasgow School of Art, hvorfra hun dimitterede i 2002. I hendes kunstneriske praksis er udgangspunktet fotobaseret, men hun arbejder også med objekter, installationer, video og kortfilm. Hendes værker befinder sig i et spændingsfelt mellem det reelle og det forestillede – mellem virkelighed og fiktion.

Astrid Kruse Jensen har udstillet bredt i både ind og udland, på museer såvel som gallerier – og hendes værker er repræsenteret i mange offentlige samlinger. (Se mere: www.astridkrusejensen.com)

 

 

 

 

 

Foto: Natascha Thiara Rydvald

Carina Jo Sivager arbejder i sin praksis med en digital bearbejdning af fotografiet. Hendes værker har en nedtonet æstetik og underspillet malerisk dimension, og placerer sig i en gråzone mellem illusion, erindring og virkelighed.
Carina Jo Sivager har en solid erfaring med kunstformidling til børn og unge, blandt via huskunstnerordningen, og hun har medvirket aktivt i en lang række udviklingsprojekter nationalt, i udlandet og i de seneste år på Falster, hvor hun bl.a. har siddet som medlem i det kommunale billedkunstråd. (Se mere: www.carinajosivager.dk)

 

 

 

Foto: Lone Reinbothe

Finn Reinbothe (f. 1953) er billedhugger og har siden starten af 1980’erne arbejdet med at kombinere forskellige typer af rum. Hvad enten mediet er papircollager eller omfattende arkitekturprojekter, er hans værker en udveksling mellem hverdagens rum, fiktive rum, det konkrete udstillingsrum og repræsenterede rum. Han har udstillet bredt på museer og gallerier, og har derudover udført flere kunstprojekter i offentlige rum. (Se mere: www.finnreinbothe.dk)

 

 

 

 

Foto: Sofie Edvard

Jacob Tækker (f. 1977) er udannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi (2006). I sin praksis bevæger han sig frit mellem video-, foto-, performance-, installations- og computerbaserede værker. Tilgangen er humoristiske og ofte selv-ironiske; iscenesættelser, hvor han tematiserer tilværelsens absurditet og menneskets ”ofte” mislykkede ageren i verden. Hans værker beskæftiger sig med emotionelle og eksistentielle tilstande, tilværelsens rutinepræg og menneskets forestillinger og bevæggrunde for sine handlinger. Videoinstallationerne viser tilværelsens tragikomiske sider i billeder, der manipulerer og kommenterer på forholdet mellem fiktion og virkelighed.

 

 

 

 

 

Jette Hye Jin Mortensen (f. 1980) er billedkunstner og uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi (2010). Hun arbejder eksperimenterende og konceptuelt med identitet udfoldet i sociale rum, naturvidenskab, spiritualitet og arkitektur. Praksis spænder over installation, video, lyd, lyskunst, performance og offentlige udsmykninger. I 2015 modtog hun Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat. Udstiller på biennaler, museer og gallerier internationalt, bla. the 6th Gwangju Biennal og the 1st Nordic Art Triennial og har haft soloudstillinger på bl.a. Overgaden og Holstebro Kunstmuseum. Pt. arbejder hun på en permanent udsmykning af Holmens Kanal 20 for Bygningsstyrelsen. (Se mere: www.jettehyejinmortensen.com)

 

 

 

 

Kristina Asks arbejde handler om, at få øje på et potentiale og identificere et åbent felt. Dette kommer som oftest til udtryk som iværksætning og organisering, der tager form på forskellige måder og niveauer, alt efter kontekst. Ask har en god forståelse for strukturelt komplekse projekter, og kan bidrage til at skabe overblik og sammenhæng mellem hensigt og tilrettelægning. (Se mere på webarkiv for Ask’s kunstneriske praksis, 2001-2011: kristinask.net)

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Laurberg er kurator på Louisiana Museum for Moderne Kunst, hvor hun dels har kurateret store forskningsbaserede udstillinger som Yayoi Kusama – I uendeligheden og den kommende Månen – Fra den indre verden til det ydre rum, dels har arbejdet tæt sammen med enkeltkunstnere som Richard Mosse og Taryn Simon omkring soloudstillinger på museet.

 

 

 

Foto: Hexe

Morten Leck Plesners praksis består af forskellige eksperimenter, en konstant grundforskning efter nye rumlige teknikker og udtryk. Han er i øjeblikket meget optaget af spor efter processer i ler og brændinger.”  Uddannet Teatermaler fra Dkt. teater (00-04) kunst duoen Ultra Grøn (06-12). (Se mere: www.mortenplesner.dk el. på instagram: @mortenplesner)

 

 

 

 

 

Hovedstadsområdet:

Anette Abrahmsson bor og arbejder i København. I sin praksis som maler er hun i høj grad optaget af at rekontekstualisere allerede kendte og givne billeder –kunst historie og artefakter, så som kulturel identitet/kulturel baggrund, hvad dette indebær som fænomen, både nutidigt såvel som fortidigt.
 Anette Abrahamsson finder interesse i at arbejde med motiver, der peger på en narration og samtidigt frasiger sig den, og i at stedet/genstanden antyder og formidler en uudtalt historie. (se mere på www.anetteabrahamsson.dk)

 

 

 

 

 

Ann Lislegaard (f. 1962) arbejder og bor i København og New York. Hun er kendt for sine eksperimenterende 3D-animationer, skulpturer og lyd- og lysværker. Hun anvender ofte science fiction som en indgang til at belyse forestillinger om sprog, kønsroller, identitet og de sociale og psykologiske strukturer, som vi forstår verden igennem. For Lislegaard er science fiction et laboratorium, hvor ideer kan iscenesættes og testes, og hvor nye alternative scenarier til vores kendte virkelighed kan opstå. Lislegaard har bl.a. haft soloudstillinger på Tel Aviv Museum, Israel (2015); Kyoto Art Center, Japan (2015) og Murray Guy, New York (20149. Derudover har hun også deltaget på bl.a. Venedig Biennalen (1995/2005), Sydney Biennalen (2014) og senest Gwangju Biennalen i Sydkorea (2016).

 

 

Cai Ulrich von Platen arbejder med maleri, skulptur, installation, fotografi og video. Parallelt med sin værkstedpraksis, der afføder udstillinger, film og bøger, arbejder han med alle mulige former for kunstneriske samarbejder og kunstnerstyrede udstillings-projekter. (Se mere: www.vonplaten.dk)

 

 

 

 

 

 

Christian Vind (f. 1969) er billedkunstner, forfatter og kurator. Senest har han bl.a. udstilllet på Gallery Marie Kirkegaard samt Overgaden, Institut for samtidskunst. Vind har endvidere flere kuratoriske projekter bag sig, bl.a. udstillingen Cafe Dolly. Picabia, Schnabel, Willumsen på J.F. Willumsens Museum, som han sammen med billedkunstneren Claus Carstensen modtog kunstkritikerprisen 2013 for. Vind har udgivet en række kunstnerbøger på eget forlag, Hvidpapirfeber og er desuden repræsenteret på flere danske museer.

 

 

 

 

 

Elsebeth Jørgensen (f. 1970) arbejder med fotografi, lyd, video, tekst, installation og stedsspecifikke projekter. Værkerne er montager af fiktion og dokumentarisk stof baseret på research i arkiver og egne registreringer. Ofte involveres også forfattere, historikere, arkivarer, musikkere og komponister. Værkerne præsenteres i kunstinstitutioner eller offentlige byrum / landskaber eller som bog- og webværker. ( www.lyttehaven.dk )

Hun har udstillet siden 1998 på museer og udstillingssteder i ind- og udland og udført kommissionsværker til bl.a. Tate Modern, (UK), Hordaland Kunstcenter, (NO) og Bispebjerg Hospital, (DK). Hun har undervist siden 2003 på kunstakademier, været lektor på Det Jyske Kunstakademi (2014-18) samt fungeret som ekstern vejleder, censor og jurymedlem. ( Se mere:   www.elsebethjoergensen.net )

 

 

Jakob Jakobsen er politisk engageret billedkunstner, forfatter og arrangør. Han har bl.a. været en del af Copenhagen Free University (2001-2007), medstifter af UKK – Unge Kunstnere og Kunstformidlere (2002) samt af det kunstnerdrevne fjernsynsnetværk tv-tv (2004-5). Jakobsen har undervist på Det Fynske Kunstakademi, deltaget i And And And på dOCUMENTA13 med The Antiuniversity Research Project (2012) og senest etableret Hospital Prison University Archive (2017-), et arkiv uden samling for sociale bevægelser og kunst. (Se mere: hospitalprisonuniversity.net)

 

 

Jeannette Ehlers er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi (2006) og arbejder med fotografiske og video-baserede værker. I en årrække har Ehlers skabt filmiske universer, der går tæt på betragtninger om etnicitet og identitet inspireret af sin egen dansk/vestindiske baggrund. Hun har udstillet i ind- og udland og bl.a. også mentor i BKF. (Se mere: www.jeannetteehlers.dk)

 

 

 

Johanne Løgstrup er kurator, underviser og skribent. Hun har bl.a. været kurator i Nikolaj Kunsthal, drevet udstillingsstedet bureau publik i samarbejde med kurator Katarina Stenbeck og er medstifter af organisationen publik samt Kontoret for Undergrundsanliggender. Derudover har hun undervist og vejledt på bl.a. Det Kgl. Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi. Pt. arbejder hun på et Ph.D-projekt v. Aarhus Universitet.

 

 

 

 

Foto: Lisbeth Holten

Marianne Therese Grønnow er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstkademi og arbejder primært med maleri og installation. I de seneste par år har Grønnow haft travlt med udstillinger, udsmykninger og scenebilleder til dans og teater. (Se mere: www.mariannegroennow.com)

 

 

 

 

 

 

Foto: Anders Sune Berg

Marianne Hesselbjerg arbejder med mange forskellige materialer, ofte metaller, men også glas, træ, gips, ler, papir o.a., hvor hun undersøger skulpturelle problemer, som forholdet mellem masse og rum, overgange, gentagelser, konflikter og overskridelser af grænser, struktur og stoflighed. Hendes arbejder fremtræder ofte minimalistiske, men der ligger altid en fortælling bag dem. Hun søger balancen mellem et sanseligt nærvær og fortællingen. ( Se mere: www.mariannehesselbjerg.dk el. www.ffkd.dk)

 

 

 

 

 

 

Nicolai Howalts praksis tager udgangspunkt i et konceptuelt dokumentarisk fotografi.
Vores fælles virkelighed er afsæt for hans kunstneriske arbejde og mødet mellem det videnskabeligt konkrete og det intuitive er udgangspunkt og gennemgående for hans værkproduktion. Howalt arbejder ofte i en form for dualitet, b
åde tematisk og æstetisk og han er optaget af sammenstødet som metafor. Ligesom at man kan betragte hans arbejde som konkret abstraktion forankret til en narrativ virkelighed. (Se mere: www.nicolaihowalt.com)

 

 

 

 

 

 

Foto: Owen Armour

Tove Storchs praksis tager ofte udgangspunkt i, hvordan en skulptur opstår, og hvordan den eksisterer. Hun er interesseret i, hvordan man kan skabe rumligheder med flade materialer, og hendes materialer indgår i kontrastfulde situationer med hinanden; gennemsigtig silke mod hårdt stål, hvidt papir klemt inde mellem tunge fedtede jernstænger, billeder vist frem og samtidig gemt væk. Storch har længe interesseret sig for at lege både med begrebet og med den fysiske form af f.eks. et skab, en hylde eller en container. Værkerne er tænkt som eksisterende mellem en håndbevægelse, der definerer en form og en hårdt komprimeret bunke af materiale. (Se mere: www.tovestorch.net)

 

 

 

 

 

 

Bornholm:

Foto: Jesper Westley

Anne Sofie Meldgaard (f. 1974) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi (2000) og arbejder med maleri, collage og keramik. Især hendes malerier er ofte udført med kraftig kolorit og en insisterende detaljerigdom. Meldgaard har udstillet bredt både på museer og gallerier. (Se mere: www.annesofiemeldgaard.com eller på instagram: @anne.sofie.meldgaard)

 

 

 

 

Lars Kærulf Møller (f. 1950) er Mag.art. i kunsthistorie. Siden 1988 har han været museumsdirektør for Bornholms Kunstmuseum, og han har gennem årene kurateret utallige udstillinger både nationalt og internationalt. Lars Kærulf Møller har stor erfaring med fundraising og projektstyring.