Orientering fra Højbjerg FotoGrafiske Værksted

16.12.19 | Opslagstavle

Foredrag
Februar-marts 2020
en foredragsrække  om
Livet og døden og dens billedkultur 

 

  1. februar 2020

DØDSMASKER OG BOGVÆRKET ’CAMPO VERANO’ v. Torben Eskerod
En fortælling om den fotografiske rejse gennem mere end 30 år med fokus på livet og døden som tema.

 

  1. marts 2020

DET SIDSTE BILLEDE v. Jannie Uhre Ejstrud
Sorg og fotografisk mindekultur i Danmark fra 1800-tallet til nutiden.

 

  1. marts 2020

FRAVÆRETS NÆRVÆR, PHANTOM OF THE MISSING v. Ditte Lyngkær
Om udstillingen Fraværets Nærvær på Moesgaard Museum og bogværket Phantom of the Missing med cyanotopier af de dødes ting.

 

Alle foredrag afholdes mandage kl. 19-21.
Tilmelding til Høbjbjerg FotoGrafiske Værksted senest dagen forinden.
Yderligere information følger senere.

Foredragsrækken er et samarbejde mellem BKF/Midtjylland og Højbjerg FotoGrafiske Værksted.
Foredragsrækken har modtaget støtte fra BKFO-Fonden (der ophører)  og Kulturudviklingspuljen i Aarhus Kommune.

 

Værkstedet i 2019 og primo 2020

Netforbindelse

Vi beklager at værkstedet gennem noget tid desværre har været ude af stand til at opretholde en rimelig kontakt til brugerne via email.
Problemet er nu løst, da TDC efter nogen ventetid etablerede netforbindelse.
Værkstedet tilbyder desuden wifi til brugerne.

 

Ny hardware

Værkstedet har fået bevilget ny printer(e) og en iMAC, der mangler nogle få trin før hardwaren er klar til brug.

 

Arbejdsmiljøgodkendelse

Værkstedet er underlagt voksende krav til arbejdsmiljøgodkendelse, der bl.a. skyldes skærpede EU krav, det kan for eksempel være brug af diverse kemier m. m. At opnå miljøgodkendelserne er en betydelig administrativ byrde, især med kun en ansat som på Højbjerg FotoGrafiske Værksted. Det har desværre præget det  værkstedets kerneydelse det kunstfaglige arbejde,.

 

Aftaler om brug af værkstedet og mørkekammer 

Der vil komme mere information om brugen af værkstedet primo 2020. I udgangspunktet kan erfarne starte efter aftale med kunstfaglig leder Inger Lise Rasmussen, mens der på sigt forberedes begynderkursus, m.v.  Først skal det nye udstyr gennemtestes, inden der gives grønt lys..

Bemærk også muligheden for at benytte det miljøgodkendte mørkekammer. Det står klar til brug.

Information og tilmelding

Højbjerg FotoGrafiske Værksted
Oddervej 80 C
8270 Højbjerg


Telefon: 86 72 54 39 eller 20 37 30 03 (mobil)

e-mail: hoejbjerg.foto@mkb.aarhus.dk