Billedkunstnernes Forbund oprettede i 1991 “Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond” (BKFO).

Fonden er nedlagt 2019, men fortsætter sin virksomhed i BKF’s Udvalg til Fordeling af Kulturelle Midler.

Udvalget uddeler de kollektive midler, som via Copydan tilfalder BKF.

Udvalget yder støtte til følgende formål:
■ Styrkelse af billedkunstnernes juridiske og økonomiske rettigheder
■ Advokat- og revisorbistand i sager der fagligt vedrører billedkunstnere
■ Støtte til aktiviteter der fremmer billedkunstneriske ophavsrettigheder nationalt og internationalt (f.eks. høringsmøder, konferencer, pjecer, information om Copydans ophavsretslige arbejde etc.)
■ Støtte til faglige og uddannelsesmæssige formål, som vedrører flere billedkunstnere
■ Støtte til sociale og kulturelle formål, som vedrører billedkunstnere
■ Tiltag der fremmer og tilgodeser aktiviteter, hvori rettighedshavere er engageret og som efter fondens skøn, bør modtage støtte.

Udvalget består af fem medlemmer. Tre medlemmer vælges/udpeges af BKFs generalforsamling/bestyrelse, og to medlemmer udpeges af Akademiraadet.

“Der uddeles ikke midler til almindelig udstillingsvirksomhed eller til individuelle uddannelsesformål, herunder studieophold og rejselegater”

Udvalget anvender ikke ansøgningsskemaer, men ansøgninger skal være på max 4 sider og indeholde:
■ En begrundelse for ansøgningen
■ Et budget for både indtægter og udgifter (finansieringsplan)
■ Andre relevante oplysninger og eventuelle bilag

Ansøgninger behandles på to årlige møder. Ansøgningsfristen er henholdsvis 1. marts og 1. september.

Ansøgninger sendes til bkf@bkf.dk.

BKF’s Udvalg til Fordeling af Kulturelle Midler
Vingårdstræde 21, 1.th.
1070 København K

Foto øverst: Aske Thiberg og Signe Boe, de to første deltagere i et residency for nyuddannede billedkunstnere, lanceret 2019 af udstillingsstedet Sydhavn Station, med støtte af Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond (BKFO).